Srážkoměry - Demo

Ostrovačice

Vyhřívaná srážkoměrná stanice je provozována městysem Ostrovačice a je umístěna na střeše ZŠ Ostrovačice. Srážkoměr je vybaven automatickým přenosem dat.

Tetčice

Srážkoměrná stanice se nachází v areálu čistírny odpadních vod na východ od intravilánu obce Tetčice. Srážkoměrná stanice je provozována obcí Tetčice.

Troubsko

Vyhřívaná srážkoměrná stanice se nachází v intravilánu obce Troubsko a je ve správě ČHMÚ Brno. Nachází se ve výšce 277 m n. m.

VD Brno

Srážkoměrná stanice VD Brno se nachází v městské části Brno–Kníničky nedaleko hráze Brněnské přehrady. Stanice je ve správě Povodí Moravy, s.p.