Srážkoměry - Třanovice

Smilovice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází u Ropičanky poblíž převáděče.