Srážkoměry - Třanovice

Ropice

Srážkoměrná stanice se nachází v nadmořské výšce 327 m n. m. v katastrálním území obce Ropice. Srážkoměr je ve správě ČHMÚ Ostrava.

Smilovice

Srážkoměrná stanice bez měření ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází u Ropičanky poblíž převáděče u jezu.