Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území obce Třanovice může být při povodni ohrožováno zhruba 31 budov, které trvale obývá zhruba 102 obyvatel, z toho 11 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »

Ohrožující objekty

V záplavovém území Stonávky v katastru obce se nachází  ČOV, která by mohla být při povodni zdrojem ohrožení.

Ohrožující objekt Umístění Vlastník Provozovatel Kontaktní osoba Mobil
ČOV p.č. 483/4 Obec Třanovice, č.p. 250, 73953 Třanovice Třanovice služby o.p.s. Ing. Petr Krzywoń 777 735 291
 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Třanovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Třanovice u předsedy povodňové komise obce.