Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Telefon Mobil
Mgr. Jiří Tomiczek 558 696 929  602 857 528

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Telefon Mobil
 Jiří Skocz --  736 715 192

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník
SDH Třanovice
Miroslav Chlebek
Stavorenol
Rudolf Szarzec
Třanovice služby, o.p.s.
Ladislav Chroboczek

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Třanovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubyt. kapacita
Strav. kapacita
Kapplův dvůr ubyt./strav. Třanovice 1, 739 53 Hnojník Ing. Petr Krzywon - ředitel Třanovice služby 8 100
Tělocvična ZŠ ubyt. Třanovice 92, 739 53 Hnojník Mgr. David Molitor - ředitel  50  --
Jídelna ZŠ strav. Třanovice 92, 739 53 Hnojník Anna Kaletová  --  95