Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Třanovice 250, 739 53 Hnojník
Tel.: 558 696 161
E-mail: urad@tranovice.cz
Magistrát města - Mgr. Michal Pobucký, DiS.
Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek

Tel: 558 609 100
E-mail: podatelna@frydekmistek.cz

Odbor životního prostředí
- Ing. Jaroslav Zezula
Budova v Místku: Palackého 115, 738 22 Frýdek-Místek
Tel: 558 609 481
Fax: 558 609 697
E-mail: zezula.jaroslav@frydekmistek.cz

Oddělení vodního hospodářství - Ing. Eva Stračánková
Tel: 558 609 492
E-mail: stracankova.eva@frydekmistek.cz
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.: 595 622 683
E-mail: lenka.heczkova@kr-moravskoslezsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra