Správci vodních toků

  • Vodní toky ve správě Povodí Odry, státní podnik
Správce:
Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
Závod 2 Frýdek - Místek, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek – Místek

Přímý výkon správy toku:
VHP Vodní díla, Horymírova 2347, 738 01 Frýdek – Místek
VHP Český Těšín, Nábřeží Míru 95, 737 01 Český Těšín

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Odry, státní podnik spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Třanovice, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Stonávka
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-054 (- 055, - 056, - 058, - 060)
ID toku: 10100140

 

Vodní tok Černý potok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-054 (- 055)
ID toku: 10101716

 

Vodní tok Mušalec
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-056 (- 057, - 058)
ID toku: 10209694

 

Vodní tok Mlýnka
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-056
ID toku: 10217794

 

Vodní tok Zavadovický p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-061
ID toku: 10208657

 

Vodní tok Sušovský p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-058 (- 059)
ID toku: 10216274


Vodní tok Zavadovický p.
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-061
ID toku: 10213695


Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-059
ID toku: 10213609

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-055
ID toku: 10217551


Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-055
ID toku: 10218318

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-057
ID toku: 10218097

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-059
ID toku: 10212789

 

  • Vodní toky ve správě obce Hnojník
Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-056
ID toku: 10208909


Vodní tok *
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-056
ID toku: 10218115