Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Jaromír Otáhal 581 741 625
602 514 361

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Miroslav Čepelák  
Libor Obzina  

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa/Kontaktní osoba
Telefon
1x zemědělský kolový traktor
1x sklápěcí přívěs
1x ucpávka kanalizace
Obec Citov Citov 14, 751 03 Brodek u Přerova
kontakntí osoba: Jaromír Otáhal
602 514 361
1x dopravní automobil Avia
1x přepravní dodávka
2x plovoucí čerpadlo
1x elektrocentrála
1x přenosná motorová stříkačka
1x radiostanice
SDH Citov Citov 111, 751 03 Brodek u Přerova
kontaktní osoba: Miroslav Čepelák
1x bagr
1x nákladní automobil
1x zemědělský traktor
1x kolový nakladač
ZS Pobečví, a. s. Rokytnice 360, 751 04 Rokytnice
kontaktní osoba: Jaroslav Bartoník

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Citov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kap. Stravovací kap.
Kulturní dům Citov Shromáždění/ubytování/ stravování Citov 44, 751 03 Brodek u Přerova Jaromír Otáhal

602 514 361

50 50
Budova obecního úřadu Shromáždění/ubytování/ stravování Citov 14, 751 03 Brodek u Přerova Jaromír Otáhal

602 514 361

30 30
Provozní budova areálu koupaliště Shromáždění/ubytování/ stravování Citov 95, 751 03 Brodek u Přerova Dalibor Šefčík 20 20

 

Nouzové zásobování pitnou vodou a potravinami

Subjekty zabezpečující nouzové zásobování pitnou vodou a potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon Pitná voda
Potraviny
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. Šířava 482/21,
750 02 Přerov
Pavel Jeřábek ANO --
Potraviny Marcela Koutná Masarykovo nám. 14, 751 03 Brodek u Přerova Marcela Koutná -- ANO