FRANK BOLD

FRANK BOLD je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři. Tento právní subjekt v posledních letech jsme rozšířil působnost po celé České republice, právní kancelář má také v Polsku a pobočku i v Bruselu.

 

Advokátní kancelář Šikola & Partneři vám pomůže s orientací v nepřehledné spleti ekologických právních předpisů.

 

Rozsáhlou praxi získali při dlouholetém uplatňování zákonů o ochraně přírody a krajiny, o posuzování vlivů na životní prostředí o integrované prevenci či o ochraně zemědělského půdního fondu.

 

V oblasti práva životního prostředí navíc spolupracují s týmem právníku z Ekologického právního servisu a sdílíme společné know how.

 

Řada zaměstnaců advokátní kanceláře má zkušenosti s řešením obtížných environmentálních problémů na největších investicích v České republice, jakými byla např. výstavba kolínské automobilky Toyota Peugeot Citroen nebo Hyundai v Nošovicích.

 

Bezpečně vás provedeou nepřehlednou spletí environmentální legislativy. S advokátní kanceláří Šikola & Partneři budete mít vždy jasno v tom, co můžete od státní správy očekávat, a kam již zajít nesmí.

 

V oblasti práva životního prostřední např. nabízí:

  • due diligence projektů z hlediska práva životního prostředí a s tím souvisejícími potenciálními riziky, 
  • právní podporu inženýringu v povolovacích řízeních, 
  • zastupování v povolovacích řízeních, 
  • zastupování ve sporech v otázkách životního prostředí.

Mimo životní prostředí se advokátní kancelář Šikola & Partneři zabývá i komplexní právní podporou pro obce. Nabízí kompletní právní servis a poradenství v záležitosetch souvisejících s chodem obce. Pomohou vám s přípravou smluv, zastoupí vás v soudních sporech a zodpoví vaše dotazy. Zajistí pro vás plynulý přechod na používání nového občanského zákoníku, který vstoupí v účinnost 1. 1. 2014 apod.

 

Pro další inforace můžete navštívít stránky Advokátní kanceláře Šikola & Partneři.