Hladinoměry - Frýdlant

Dolní Řasnice (Řasnice)

Hladinoměr se nachází pod názvem M2 Most u Rajchrtů, u č. p. 128. Vývoj stavu hladiny na vodočetné lati sleduje povodňový orgán obce Dolní Řasnice. Stupně povodňové aktivity jsou sledovány na vodočetné lati, kde jsou vyznačeny římskými číslicemi. Povodňový orgán obce Dolní Řasnice dále informace o dosažení jakékoliv hodnoty SPA obce ležící níže na toku a to Krásný Les a případně město Frýdlant. Provozovatelem hladinoměru je obec Dolní Řasnice.

Frýdlant - Fügnerova (Řasnice)

Hlásný profil kategorie B je umístěn na ulici Fügnerova na mostní konstrukci přes Řasnici v ř. km 1.90. Hladinoměr provozuje ČHMÚ Ústí nad Labem.

Frýdlant (Smědá)

Hlásný profil kategorie A se nachází na lávce pro pěší v centru města na pravém břehu toku Smědá. Provozovatelem je ČHMÚ v Ústí nad Labem.

Hejnice Ferdinandov (Sloupský potok)
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Sloupský potok (Bílý Štolpich) u č. p. 67 ve městě Hejnice, části Ferdinandov. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Hejnice. Informace o vývoji povodňové situace dále předává povodňovým orgánům měst Raspenava, Frýdlant a ORP Frýdlant. Provozovatelem stanice je město Hejnice.
Hejnice (Smědá)
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Smědou u č. p. 5 ve městě Hejnice. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Hejnice. Informace o vývoji povodňové situace dále předává povodňovým orgánům měst Raspenava, Frýdlant a ORP Frýdlant. Provozovatelem je město Hejnice.
Krásný Les (Řasnice)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Řasnici nad ZŠ v obci Krásný Les. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Krásný Les. Informace o vývoji povodňové situace dále předává povodňovému orgánu ORP Frýdlant. Provozovatelem stanice je obec Krásný Les.

Lázně Libverda (Libverdský potok)
Automatické hladinoměrné čidlo (kat. C) s dálkovým přenosem dat se nachází u zatrubnění Libverdského potoka naproti obecnímu úřadu obce Lázně Libverda. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Lázně Libverda. Informace o vývoji povodňové situace dále předává povodňovým orgánům měst Hejnice, Raspenava a ORP Frýdlant. Provozovatelem stanice je obec Lázně Libverda.
Raspenava (Smědá)
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází před č. p. 23 u vtoku potůčku z luk do řeky Smědé ve městě Raspenava. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Raspenava. Informace o vývoji povodňové situace dále předává povodňovým orgánům obcí Višňová a Černousy a ORP Frýdlant. Provozovatelem stanice je město Raspenava.