Hladinoměry - Hlavní město Praha

Čelákovická (Rokytka)

Hlásný profil se nachází na toku Rokytky (ř. km 9,23) u mostu ulice Čelákovická v oblasti Za Horou. Přesné stavy SPA jsou: 1.SPA 207,97 m n. m. (8 m3 /s); II. SPA 208,17 m n. m. (12 m3/s); III. SPA 208,66 m n. m. (20 m3/s).

LG VD Černošice

Hlásný profil se nachází na jezu Berounky v Černošicích.

Písnice (Písnický potok)

Hlásný profil kat. C Písnice, Písnický potok se nachází na trubním propustku DN 600 nad rybníkem Obecňák (poblíž č.p. 34). Na návodní straně propustku jsou barevně vyznačeny stupně povodňové aktivity. Profil je ve správě městské části Praha Libuš.