Hladinoměry - Jihočeský

Blatná (Lomnice)

Hlásný profil kategorie B se nachází na pravém břehu řeky Lomnice na ulici Písecká. Profil je vybaven zařízením pro automatický přenos dat.

Borovany (Stropnice)

Hlásný profil kat. B se nachází jižně od intravilánu města na kamenném mostě na levém mostním křídle. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Byňov – Pašinovice. Provozovatelem je Povodí Vltavy, České Budějovice.

Brloh (Křemžský potok)

Hladinoměr kategorie B se nachází na pravém břehu pod mostem místní komunikace v obci Brloh. Provozovatelem stanice je Povodí Vltavy České Budějovice.

Budkov (Libotyňský potok)

Hlásný profil Budkov (Libotyňský potok) se nachází na Libotyňském potoce, blízko č. p. 25. Profil monitoruje hlídková služba obce. Jedná se o profil, kde jsou na mostě vyznačeny barevné značky. Obec dále varuje městys Strunkovice nad Blanicí, který se nachází na toku níže pod obcí a ORP Prachatice.

České Budějovice (Dobrovodský potok)
České Budějovice (Hodějovický potok)
České Budějovice (Vltava)

Hlásný profil kat. A se nachází v Českých Budějovicích, na toku Vltava v ř. km 238,8, nedaleko Vltavského nábřeží - cca 500 m po proudu od Dlouhého mostu, na levém břehu. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ České Budějovice. 

České Velenice (Lužnice)

Hladinoměrná stanice České Velenice (Lužnice) se nachází na mostu pro pěší přes řeku Lužnici. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Novou Ves nad Lužnicí, která se nachází na toku Lužnice pod městem a ORP Třeboň.

České Velenice (Lužnice) - lať

Hladinoměrná stanice České Velenice (Lužnice) - lať se nachází na železničním mostu přes řeku Lužnici. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obec Novou Ves nad Lužnicí, která se nachází na toku Lužnice pod městem a ORP Třeboň.

Dolní Ostrovec (Lomnice)

Hlásný profil se nachází přibližně 150 m po proudu od silničního mostu v Dolním Ostrovci na levém břehu řeky Lomnice. Profil spadá do kategorie A, jeho provozovatelem je ČHMÚ a je vybaven zařízením pro automatický přenos dat.

Ehrendorf (Lužnice)

Hlásný profil Ehrendorf (Lužnice) je umístěn v Ehrendorfu západně od českých hranic.

Horní Stropnice (Stropnice)

Hlásný profil kat. C se nachází v severovýchodní části obce Horní Stropnice v blízkosti mostní konstrukci na okraji obytné zástavby (limnigrafická stanice na pravém břehu). Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Jedná se o operativní profil, který nemá stanoveny běžné SPA, pouze 3. SPA extrémní povodně. Provozovatelem je Povodí Vltavy, České Budějovice.

Humenice (Stropnice)

Hlásný profil kat. A se nachází v katastrálním území obce Horní Stropnice za vodní nádrží Humenice na levém břehu (cca 100 m pod hrází). Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: VD Humenice – Byňov. Provozovatelem je Povodí Vltavy, České Budějovice.

Chvalšiny (Chvalšinský/Třebovický potok)
Janov (Moravská Dyje)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci místní komunikace v severní části území obce Janov.

Kaplice (Malše)

Hlásný profil ve správě ČHMÚ České Budějovice se nachází na pravém břehu pod silničním mostem přes vodní tok Malše v ř. km 48 na katastrálním území Blansko u Kaplice poblíž domu č. p. 52. Hladinoměrné čidlo je vybaveno automatickým přenosem dat.

Kaplice (Malše) - kat. C

Hladinoměrná stanice Kaplice (Malše) se nachází na přemostění přes řeku Malši, zhruba 3 kilometry jižně od města Kaplice (parcela 250/3, k. ú. Mostky).. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Římov které se nachází na toku Malše pod městem a ORP Kaplice.

Klikov (Dračice)

Hladinoměr je umístěn na toku Dračice v Suchdole nad Lužnicí v místní části Klikov. Je situován na silničním mostě na pravé straně. Spravuje jej ČHMÚ.

Kosky - Hamr (Koštěnický potok (Kačležský p.))
Košín (Košínský p.)
Leopoldschlag (Malše)

Hlásný profil na území Rakouska. V rámci rakousko-české spolupráce je domluveno předávání informace ohledně vodního stavu na řece Malši v Leopoldschlagu. Varování obdrží ČHMÚ a Povodí Vltavy, státní podnik při jednotlivých SPA.

LG Dubská Lhota (Dubský potok)

Hlásný profil LG Dubská Lhota (Dubský potok) patří pod správu Povodí Vltavy, státní podnik. Profil je umístěný na komunikaci vedoucí z Dubské Lhotky do Borčic.

LG odtok VD Hněvkovice (Vltava)

Hlásný profil kategorie C ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

LG Řepešín (Cikánský potok)

Hlásný profil LG Řepešín (Cikánský potok) patří pod správu Povodí Vltavy, státní podnik. Profil je umístěný na mostě komunikace spojující Řepešín a Kratušín, blízko objektu "U Bártlů".

LG Soumarský most (Teplá Vltava)

Hladinoměrná stanice LG Soumarský most (Teplá Vltava) se nachází na Teplé Vltavě na Soumarském mostě. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat. Město dále varuje obec Stožec, která se nachází na toku níže pod městem a ORP Prachatice.
Povodí Vltavy, státní podnik nemá stanoveny na tomto hlásném profilu SPA, avšak město Volary si je pro účely katastrálního území stanovily.

LG Vlachovo Březí (Libotyňský potok)

Hlásný profil LG Vlachovo Březí (Libotyňský potok) je pod správou Povodí Vltavy, státní podnik. Hlásný profil je umístěn nad retenční přehrázkou na Libotyňském potoce.

Ličov (Černá)

Hlásný profil ve správě ČHMÚ České Budějovice se nachází na pravém břehu na silničním mostu Hradiště-Benešov nad Černou v ř. km 8,9 na katastrálním území Ličov. Platnost SPA pro úsek toku je od Líčova po ústí do Malše

Lomnice nad Lužnicí (Miletínský potok)

Hladinoměrná stanice Lomnice nad Lužnicí (Miletínský potok) se nachází na přemostění přes Miletínský potok, blízko č. p. 34. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Frahelž, které se nachází na toku Lužnice pod městem a ORP Třeboň.

Lomnice nad Lužnicí (Zlatá stoka)

Hladinoměrná stanice Lomnice nad Lužnicí (Zlatá stoka) se nachází na přemostění přes Zlatou Stoku (komunikace Lomnice nad Lužnicí - Smržov), poblíž rybníka Koclířov. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Záblatí, které se nachází na toku Zlatá stoka pod městem a ORP Třeboň.

Meziříčí (Černý rybník)

Hlásný profil vybavený automatickým hladinoměrným čidlem se je umístěn u stavidla na hrázi Černého rybníka, který leží na pravostranném přítoce Vlásenického potoka. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňový orgán obce Meziříčí povodňovému orgánu obce Dražice a povodňovému orgánu ORP Tábor.

Meziříčí (Vlásenický potok)

Hlásný profil vybavený automatickým hladinoměrným čidlem se nachází na mostku přes Vlásenický potok v obci Meziříčí, u č. p. 59. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňový orgán obce Meziříčí povodňovému orgánu obce Dražice a povodňovému orgánu ORP Tábor.

Mirotice (Kostřatský potok)

Hlásný profil kat. C Mirotice (Kostřatský potok) se nachází na přemostění přes Kostřatský potok, blízko č. p. 47 v Lučkovicích. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí. Město dále varuje obec Ostrovec, která se nachází na toku Lomnice pod městem a ORP Písek. Provozovatelem stanice je město Mirotice.

Mirotice (Kostřatský potok) - schody

Hladinoměrná stanice kat. C Mirotice (Kostřatský potok) - schody se nachází na budově č. p. 47 v Lučkovicích. Stupně povodňové aktivity jsou určovány podle viditelnosti schodů na objektu. Město dále varuje obec Ostrovec, která se nachází na toku Lomnice pod městem a ORP Písek. Provozovatelem stanice je město Mirotice.

I. SPA: 4 schody jsou vidět
II. SPA: 2 schody jsou vidět
III. SPA: schody nejsou viditelné

Mirotice (Lomnice)

Hladinoměrná stanice kat. C Mirotice (Lomnice) se nachází na přemostění přes Lomnici, blízko č. p. 46, asi 160 m pod jezem Mrvík. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv a vodočetnou latí. Město dále varuje obec Ostrovec, která se nachází na toku Lomnice pod městem a ORP Písek. Provozovatelem stanice je město Mirotice.

Mirotice (Lomnice) - lať

Hladinoměrná stanice kat. C Mirotice (Lomnice) - lať se nachází na silničním mostě (evid. č. 00423-2) přes Lomnici, blízko č. p. 150. Profil monitoruje hlídková služba města. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí s vyznačenými SPA. Město dále varuje obec Ostrovec, která se nachází na toku Lomnice pod městem a ORP Písek. Provozovatelem stanice je město Mirotice.

Mnich (Bezdrevský potok)

Hlásný profil Mnich (Bezdrevský potok) se nachází na Bezdrevském potoce, na hrázi rybníka Mnich (město Netolice). Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil je vybaven vodočetnou latí. Město dále varuje obec Malovice, kteráse nachází na toku Bezdrevský potok pod městem a ORP Prachatice.

Netolice (Bezdrevský (Netolický) potok)
Netolice (Třebánka)

Hlásný profil Netolice (Třebánka) se nachází na železničním mostě přes Třebánku v intravilánu města. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil je vybaven vodočetnou latí. Město dále varuje obec Malovice, kteráse nachází na toku pod městem a ORP Prachatice.

Nová Ves nad Lužnicí (Lužnice)

Hladinoměr je umístěn v Nové vsi nad Lužnicí - místní části Krabonoš na toku Lužnice. Jedná se o profil kategorie B pod správou ČHMÚ. Je situován na silničním mostu na pravém břehu. 

Pilař (Lužnice)

Hladinoměr je umístěn na toku Lužnice v části Pilař, konkrétně cca 150 m po proudu od silničního mostu Majdalena - Hamrna levém břehu. Jendá se o profil kategorie A pod správou ČHMÚ.

Planá nad Lužnicí (Lužnice)
Pořešín (Malše)

Hlásný profil kat. A se nachází při východní hranici obce Pořešín na levém břehu Malše (cca 200 m proti proudu od silničního mostu Pořešín - Besednice). Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: soutok s Černou – vtok do vodní nádrže Římov. Provozovatelem je ČHMÚ České Budějovice.

Prachatice (Fefrovský potok) - u Makasů

Hladinoměrná stanice Prachatice (Fefrovský potok) - u Makasů se nachází na Fefrovském potoce, u ulice Pod Lázněmi blízko č. p. 314 (u Makasů). Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Těšovice, která se nachází na toku níže pod městem a ORP Prachatice.

Prachatice (Fefrovský potok) - U Stadionu

Hlásný profil Prachatice (Fefrovský potok) - U Stadionu se nachází na Fefrovském potoce, v ulici U Stadionu blízko č. p. 456. Profil monitoruje hlídková služba města, jsou zde umístěna česla, na kterých jsou barevné značky. Město dále varuje obec Těšovice, která se nachází na toku  pod městem a ORP Prachatice.

Stav bdělosti - na značce česlí ½ horních česlí U Stadionu.
Stav pohotovosti - na značce česlí přeliv přes horní česle U Stadionu.
Stav ohrožení - na značce česlí přeliv mimo česle U Stadionu.

Prachatice (Živný potok) - u Koldů

Hlásný profil Prachatice (Živný potok) - u Koldů se nachází na Živném potoce, ulice Nebahovská blízko č. p. 75. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil je vybaven vodočetnou latí - s barevnými značkami. Město dále varuje obec Těšovice, kteráse nachází na toku Živný potok pod městem a ORP Prachatice.


Stav bdělosti - 50 cm; 547 m n. m.; Q = 5,33 m3
Stav pohotovosti - 70 cm; 547,9 m n.m; Q = 18,6 m3
Stav ohrožení - 100 cm; 548,2 m n.m; Q = 26,3 m3

 

Prachatice (Živný potok) - ulice Nádražní

Hladinoměrná stanice Prachatice (Živný potok) - ulice Nádražní se nachází na přemostění přes Živný potok, v ulici Nádrážní blízko č. p. 291. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Těšovice, kteráse nachází na toku Živný potok pod městem a ORP Prachatice.

Předmíř (Lomnice)

Hlásný profil kat. C je vybaven pouze zařízením pro automatický přenos dat. Profil nemá stanovené SPA ani N-leté průtoky.

Raabs (Dyje)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci v ulici Schlossstraße.

Schwarzenau (Dyje)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci na rozhraní ulic Bürgerstraße a Thayagasse.

Stará Hlína (Lužnice)

Hladinoměrná stanice města Třeboň.

Strakonice (Otava)

Hlásný profil kategorie B se nachází na silniční most ve Strakonicích na trase od nádraží směr Písek, pravý břeh. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik.

Sušice (Otava)

Hlásný profil kategorie A na toku Otava ve městě Sušice je ve správě ČHMÚ České Budějovice. Platnost SPA je od Sušic po Střelské Hoštice.

Trhové Sviny (Svinenský potok)

Hlásný profil kat. B se nachází ve městě Trhové Sviny u silničního mostu ve Štefánikově ulici (směr Něchov, Ločenice) na pravém břehu (cca 20 m za mostem). Profil je osazen hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Trhové Sviny – soutok se Stropnicí. Provozovatelem je Povodí Vltavy, České Budějovice.

Třeboň (Prostřední stoka)

Hladinoměrná stanice města Třeboň.

Třeboň (Prostřední stoka - Dukelská)

Hladinoměrná stanice města Třeboň.

Týn nad Vltavou - železný most (Vltava)

Hladinoměr ve správě města je umístěn cca 4,5 km od intravilánu Všemyslic.

Uhřice (Libotyňský potok)

Hlásný profil Uhřice (Libotyňský potok) patří pod správu města Vlachovo Březí.

Volary (Volarský potok)

Hlásný profil Volary (Volarský potok) se nachází na mostě přes Volarský potok v ulici K. V. Raise u č. p. 163. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat. Město dále varuje obec Stožec, která se nachází na toku níže pod městem a ORP Prachatice.

Všemyslice (Karlovka)

Hlásný profil Všemyslice se nachází na silnici II. třídy č. 138 v místní části Všeteč blízko č. p. 60. Jedná se o vodoměrnou stanici (UV sonda) a vodočetnou lať.

Zarybničná Lhota (Chotovinský p.)

Provozovatelem je společnost Econord