Hladinoměry - Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Brandýs nad Labem (Labe)

Hlásný profil kategorie C (č.75) je ve správě ČHMÚ Praha. Hlásný profil je umístěn pod jezem na pravém břehu v Brandýse nad Labem-Stará Boleslav. Platnost stupňů povodňové aktivity je od soutoku s Jizerou po soutok s Vltavou.

Hrádek

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ leží na území města Rokycany, v jeho místní části Hrádek. Nachází se na mostě na ulici U Koupaliště. Platnost SPA je po vodní dílo Klabava. 

Květnice (Výmola)

Hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat se nachází na mostu přes Výmolu v obci Květnice. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňová komise obcím ležícím níže na toku.

Úvaly (Přišimaský potok)

Hladinoměr kategorie C ve správě města Úvaly je umístěn na mostu komunikace III/10168. Hladinoměr informuje město Úvaly na toku Přišimaský potok. Přišimaský potok se vlévá do řeky Výmola v jihovýchodní části města. 

Úvaly (Úvalský rybník)

Hladinoměr kategorie C ve správě města Úvaly je umístěn na mostu mezi Horním úvalským rybníkem a rybníkem Lhoták. Hladinoměr slouží k informaci o průtocích městu Úvaly na Škvoreckém potoku. Škvorecký potok je pravostranný přítok řeky Výmoly. Do řeky se vlévá v jižní části města Úvaly. 

Úvaly (Výmola)

Hladinoměr kategorie C ve správě města Úvaly je umístěn na mostku, na komunikaci U Přeložky s označením I/12. Hladinoměr slouží k informaci města Úvaly a obcí Vyšehořovice a Horoušany.