Hladinoměry - Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Brandýs nad Labem (Labe)

Hlásný profil kategorie C je umístěn pod jezem na pravém břehu v Brandýse nad Labem-Stará Boleslav. Hlásný profil je ve správě ČHMÚ Praha.

Hrádek (Klabava)

Hlásný profil kat. A se nachází na mostě na ulici U Koupaliště, na území města Rokycany. Platnost SPA je po vodní dílo Klabava. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Plzeň.

Květnice (Výmola)

Hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat se nachází na mostu přes Výmolu v obci Květnice. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňová komise obcím ležícím níže na toku.

Úvaly (Přišimaský potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostní konstrukci přes komunikaci III/10168 v jihovýchodní části města Úvaly, v ř. km 0,9 Přišimaského potoka. Hladinoměr informuje město Úvaly. Přišimaský potok se vlévá do řeky Výmola v jihovýchodní části města. Provozovatelem hladinoměru je město Úvaly.

Úvaly (Úvalský rybník)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostu mezi Horním úvalským rybníkem a rybníkem Lhoták v jižní části intravilánu města Úvaly. Hladinoměr slouží k informaci o průtocích městu Úvaly na Škvoreckém potoku. Škvorecký potok je pravostranný přítok řeky Výmoly. Do řeky se vlévá v jižní části města. Provozovatelem hladinoměru je město Úvaly.

Úvaly (Výmola)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostku, na komunikaci U Přeložky s označením I/12 v jihozápadní části města, na toku Výmola v ř. km 19,20. Hladinoměr slouží k informaci města Úvaly a obcí Vyšehořovice a Horoušany. Provozovatelem hladinoměru je město Úvaly.