Hladinoměry - Bučovice

Dobročkovice (Dobročkovický potok)

Hlásny profil kat. C ve formě propustku na severu obce, nedaleko č.p.83.

Nemotice (Kyjovka)

Hlásný profil Nemotice (Kyjovka) je umístěn na parcelním čísle 84/7 na mostní konstrukci na břehu řeky Kyjovky. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Nemotice a dále pro obce ležící na vodním toku Kyjovka pod obcí. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje jednotka SDH. Obec dále informuje obec Snovídky a dále ORP Bučovice.

Snovídky (Nemotický potok)

Hlásný profil Snovídky (Nemotický potok) je umístěn na parcelním čísle 2056/5  na mostní konstrukci přes Nemotický potok. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Snovídky. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje jednotka SDH. Obec dále informuje obec Bohuslavice a dále ORP Bučovice.