Hladinoměry - Černošice

Čisovice (Bojovský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostku přes Bojovský potok u čp. 155 v obci Čisovice. Profil je vybaven automatickým přenosem dat a zasíláním varovných SMS zpráv. Provozovatel je obec Čisovice. 

Daleké Dušníky (Kocába)

Hladinoměr kategorie B leží na silničním mostu přes řeku Kocábu v katastru obce Daleké Dušníky. Provozovatelem je OÚ Daleké Dušníky.

Davle (Vltava)

Hlásný profil kategorie C Davle (Vltava) se nachází na mostní konstrukci lávky pro pěší přes Vltavu, spojující ulice Nábřeží a Jílovská. Provozovatelem je městys Davle.

Kamenný Přívoz (Sázava)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostě č. 105-009 v obci Kamenný Přívoz na parcele č. 115 na řece Sázavě, přibližně 6 km protiproudně od obce Hradištko. Jedná se o automatické hladinoměrné čidlo s vodočetnou latí, vybavené automatickým sběrem dat. Hlásný profil spravuje obec Hradištko. Obec dále varuje město Jílové u Prahy (místní části Luka pod Medníkem, Žampach), obec Hradištko, které se nachází dále na vodním toku Sázava a dále ORP Černošice.

LG Pikovice (Sázava)

Limnigraf Povodí Vltavy, státní podnik. Hlásný profil nemá stanovené SPA.

Měchenice - ul. Hlavní (Bojovský potok)

Hlásný profil kat. C, vybaven vodočetnou latí, se nachází u mostu přes Bojovský potok na ulici Hlavní. Profil monitoruje hlídková služba, která předává informace povodňové komisi obce. Provozovatelem je obec Měchenice. 

Měchenice - ul. V Luhu (Bojovský potok)

Hlásný profil kat. C, vybaven vodočetnou latí, se nachází u mostku přes Bojovský potok u čp. 158. Profil monitoruje hlídková služba, která předává informace povodňové komisi obce. Provozovatelem je obec Měchenice. 

Nový Knín (Kocába)

Hladinoměr kategorie C se nachází na mostu na vodním toku Kocába v Novém Kníně v ulici Kozohorská. Provozovatelem je MěÚ Nový Knín.

odtok VD Štěchovice (Vltava)

Hladinoměr kategorie C monitoruje odtok z vodního díla Štěchovice a je vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik. Profil nemá stanoveny hodnoty SPA.

VD Slapy (Vltava)

Hladinoměr kategorie A monitoruje odtok z vodního díla Slapy a je vybaven automatickým přenosem dat. Provozuje jej Povodí Vltavy, státní podnik.