Hladinoměry - Česká Lípa

Česká Lípa (Ploučnice)

Hlásný profil kat. A se nachází v centru města Česká Lípa na levém břehu řeky u mostu ulice Hrnčířská. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: ústí Svitávky - ústí Robečského potoka. Profil je ve správě ČHMÚ Ústí nad Labem.

Horní Police - most Stoupno (Ploučnice)

Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části obce Horní Police na mostní konstrukci ulice Mostecká. Profil je osazen hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem profilu je obec Horní Police.

Stružnice (Ploučnice)

Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části intravilánu obce Stružnice na jezové konstrukci pod bývalou tvrzí Horní Stružnice. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Profil je ve správě ČHMÚ Ústí nad Labem.