Hladinoměry - Chomutov

Březno (Hutná I)

Hlásný profil kategorie C Březno (Hutná I) se nachází na mostní konstrukci přes vodní tok Hutná I v ř. km 15,52 u koupaliště Březno. Hlásný profil je složen pouze z vyznačených stupňů povodňové aktivity. Stupně povodňové aktivity jsou měřeny od horní hrany nábřežní zdi. Provozovatelem hlásného profilu je obec Březno.

Kalek (Načetínský p.)
Klášterec nad Ohří (Ohře)

Hlásný profil kategorie B Klášterec nad Ohří (Ohře) se nachází na pravém břehu vodní toku Ohře na jezu u Klášterce. Hlásný profil je zhotoven jako limnigrafická stanice s vodočetnou latí s automatickým přenosem dat. Provozovatelem hlásného profilu je Povodí Ohře, státní podnik.

Stranná (Ohře)

Hlásný profil kategorie A Stranná (Ohře) se nachází na levém břehu vodního toku Ohře pod vodní nádrží Nechranice. V blízkosti se nachází čerpací stanice Stranná. Hlásný profil je zhotoven jako limnigrafická stanice s vodočetnou latí s automatickým přenosem dat. Provozovatelem hlásného profilu je Povodí Ohře, státní podnik.

Výsluní (Prunéřovský p.)