Hladinoměry - Chrudim

Blížňovice (Novohradka)

Hladinoměrné čidlo Blížňovice (kategorie C) se nachází na silničním mostě přes Novohradku ve středu obce u č. p. 43. Povodňová komise města Hrochův Týnec předává informace o vývoji vodního stavu v hlásném profilu povodňovým komisím obcí Chroustovice, Vejvanovice a Přestavlky a příslušnému ORP (Chrudim).

Bojanov (Chrudimka)

Hlásný profil je umístěn na schodech u č.p. 60. na nichž jsou vyznačeny SPA. Hladinoměr je ve správě městyse Bojanov.

Heřmanův Městec (Konopka/Zlatý p.)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na silničním mostu přes tok Konopka v místní části Heřmanův Městec - Konopáč. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Klešice, která se nachází na toku pod obcí a také příslušné ORP (Chrudim).

Heřmanův Městec (Podolský potok)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostu přes Podolský potok před městem Heřmanův Městec, v k.ú. Kostelec u Heřmanova Městce. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Klešice, která se nachází na toku pod obcí a také příslušné ORP (Chrudim).

Hrochův Týnec (Ležák) - vodočet

Vodočetná lať místa vizuální kontroly je umístěna na silničním mostu v centru města, nedaleko Městského úřadu. Profil monitoruje hlídková služba města a předává informace povodňové komisi.

Klešice (Podolský potok)

 Hlásný profil kategorie C je umístěn u č.p. 57 na katastru obce Klešice. 

Morašice - Bačalský mlýn (Bylanka)

Profil pod Bačalským rybníkem v km 17,7, což je cca 2 km nad intravilánem obce proti proudu Bylanky. Instalováno bude manometrické čidlo s upevněním na tělese mostku místní komunikace mezi pozemky parc.č. 403/7 a 408/27.

Nasavrky-lať (Libáňský potok)

Hlásný profil se nachází na Libáňském potoce nad místní částí Ochoz. Profil je vybavený vodočetnou latí. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Nasavrky. Provozovatelem stanice je město Nasavrky.

Nasavrky (Libáňský potok)

Hladinoměrné čidlo na Libáňském potoce je umístěno na sloupu u silnice z Nasavrk do Kvítku. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje ORP Chrudim. Provozovatelem stanice je město Nasavrky.

Padrty (Chrudimka)

Hlásný profil se nachází na vodním toku Chrudimka v katastrálním území obce Bojanov. Profil je součástí stanice Padrty, jejímž provozovatelem je Povodí Labe, státní podnik. Profil se nachází na levém břehu asi 250 m pod silničním mostem komunikace Seč - Nasavrky.

Prachovice (Habřinka)

Pomocný hlásný profil kategorie C je umístěň na lávce k č.p. 60 v obci Prachovice. Úsek platnosti SPA je pouze pro katastr obce Prachovice. 

Přemilov (Chrudimka)

Hlásný profil se nachází na vodním toku Chrudimka výše nad VD Seč, cca 2 km východně od obce Klokočov. Provozovatelem je ČHMÚ Hradec Králové. 

Řestoky (Ležák)

Hlásný profil kategorie C je umístěn v obci Řestoky. Hladinoměrné čidlo je umístěno na lávce u mostu.

Úhřetice (Novohradka)

Hlásný profil kategorie B leží v obci Úhřetice u mostu silnice Úhřetice - Dvakačovice na levém břehu. Provozovatelem profilu je ČHMÚ Hradec Králové. Platnost SPA je pro úsek toku: ústí Žejbra - ústí do Chrudimky.

Zaječice (Ležák)

Ultrazvukové čidlo je umístěno na mostní konstrukci silnice II/358 nad tokem Ležák. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Zaječice. Obec dále varuje obec Řestoky, která se nachází níže na toku pod obcí a dále varuje příslušné ORP (Chrudim).