Hladinoměry - Frenštát pod Radhoštěm

Bordovice (Lichnovský potok)

Hlásný profil je umístěný na Lichnovském potoce v ř. km 4,0 v obci Bordovice na mostě komunikace č.  III/4865 (Bordovice - Lichnov) u budovy s č.p. 73.

Hladiny SPA jsou měreny od morní hrany mostovky.

Frenštát pod Radhoštěm C1 (Lubina)

Automatický hladinoměr je umístěn na mostě v ulici Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm na toku Lubina.

Frenštát pod Radhoštěm C2 (Lomná)

Automatický hladinoměr je umístěn na mostě v ulici Závodí ve Frenštátě pod Radhoštěm na vodním toku Lomná.

Lichnov (Lichnovský potok) - starý

Hlásná profil se nachází na toku Lichnovský potok v ř. km 2.0 v obci lichnov. je umístěný na mostě u kostela.

Hladiny SPA se měří shora od mostu.

Tichá (Tichávka)

Automatický hladinoměr se nachází v obci Tichá naproti ZŠ na levém břehu toku Tichávka. Hlásný profil je vybaven i vodočetnou latí. Vývoj stavu hladiny v hlásníém profilu sleduje povodňový orgán obce Tichá. O vývoji stavu hladiny v hlásném profilu informuje povodňový orgán města Kopřivnice a ORP Kopřivnice.

Trojanovice (Bystrý potok)

Hlásný profil je umístěn na toku Bystrý potok na mostě MK Planiska (u budovy s č.p. 338 a 598). SPA jsou značeny třemi barevnými značkami:

Zelená - I. SPA
Žlutá - II. SPA
Červená - III. SPA

Hladiny SPA jsou měřeny oshora od horní hrany mostu.

Trojanovice (Lomná)

Hlásný profil je umístěn na toku Lomná na mostě MK Solárka (u budovy s č.p. 209 a 612). SPA jsou značeny třemi barevnými značkami:

Zelená - I. SPA
Žlutá - II. SPA
Červená - III. SPA

Hladiny SPA jsou měřeny oshora od horní hrany mostu.

Trojanovice (Lubina)

Hlásný profil je umístěn na toku Lubina v ř. km 29,1 na mostě MK nad soutokem s Radhoštnicí (u budovy s č.p. 432). SPA jsou značeny třemi barevnými značkami:

Zelená - I. SPA
Žlutá - II. SPA
Červená - III. SPA

Hladiny SPA jsou měřeny oshora od horní hrany mostu.

Trojanovice (Rokytná)

Hlásný profil je umístěn na toku Rokytná na mostě MK u Jednoty "Pod Javorníkem" (u budovy s č.p. 723). SPA jsou značeny třemi barevnými značkami:

Zelená - I. SPA
Žlutá - II. SPA
Červená - III. SPA

Hladiny SPA jsou měřeny oshora od horní hrany mostu.

Veřovice 1 (Jičínka)

Hladinoměrná stanice Veřovice 1 je vybudována na mostě přes Jičínku v jihovýchodní části obce u železničního mostu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Veřovice. Obec dále varuje obce Mořkov a Životice u Nového Jičína, které se nachází na toku Jičínky pod obcí a město Frenštát pod Radhoštěm (ORP).

Veřovice 2 (Jičínka)

Hladinoměrná stanice Veřovice 2 je vybudována na mostě přes Jičínku pod obcí v k. ú. Mořkov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Veřovice. Obec dále varuje obce Mořkov a Životice u Nového Jičína, které se nachází na toku Jičínky pod obcí a město Frenštát pod Radhoštěm (ORP).