Hladinoměry - Frenštát pod Radhoštěm

Bordovice (Lichnovský potok)

Hlásný profil je umístěný na Lichnovském potoce v ř. km 4,0 v obci Bordovice na mostě komunikace č.  III/4865 (Bordovice - Lichnov) u budovy s č.p. 73.

Hladiny SPA jsou měreny od horní hrany mostovky.

Frenštát pod Radhoštěm C1 (Lubina)

Hlásný profil kat. C se nachází v severozápadní části města Frenštát pod Radhoštěm na mostě ulice Dolní u č. p. 1949. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Kopřivnice.

Frenštát pod Radhoštěm C2 (Lomná)

Hlásný profil kat. C se nachází v severovýchodní části města Frenštát pod Radhoštěm na mostě mezi ulicemi 6. května a Místecká. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Kopřivnice.

Lichnov (Lichnovský potok)

Hlásný profil se nachází na toku Lichnovský potok v ř. km 2.0 v obci Lichnov. Je umístěný na mostě u kostela.

Hladiny SPA se měří shora od mostu.

Tichá (Tichávka)

Automatický hladinoměr se nachází v obci Tichá naproti ZŠ na levém břehu toku Tichávka. Hlásný profil je vybaven i vodočetnou latí. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Tichá. O vývoji stavu hladiny v hlásném profilu informuje povodňový orgán města Kopřivnice a ORP Kopřivnice.

Trojanovice (Bystrý potok)

Hlásný profil je umístěn na toku Bystrý potok na mostě MK Planiska (u budovy s č.p. 338 a 598). SPA jsou značeny na mostním pilíři třemi barevnými značkami (I.SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená). Hladiny SPA jsou měřeny odshora od horní hrany mostu.

Trojanovice (Lomná)

Hlásný profil je umístěn na toku Lomná na mostě MK Solárka (u budovy s č.p. 209 a 612). SPA jsou značeny na mostním pilíři třemi barevnými značkami (I.SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená). Hladiny SPA jsou měřeny odshora od horní hrany mostu.

Trojanovice (Lubina)

Hlásný profil je umístěn na toku Lubina v ř. km 29,1 na mostě MK nad soutokem s Radhoštnicí (u budovy s č.p. 432). SPA jsou značeny na mostním pilíři třemi barevnými značkami (I.SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená). Hladiny SPA jsou měřeny odshora od horní hrany mostu.

Trojanovice (Rokytná)

Hlásný profil je umístěn na toku Rokytná na mostě MK u Jednoty "Pod Javorníkem" (u budovy s č.p. 723). SPA jsou značeny na mostním pilíři třemi barevnými značkami (I.SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená). Hladiny SPA jsou měřeny odshora od horní hrany mostu.

Veřovice 1 (Jičínka)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostě přes Jičínku v jihovýchodní části obce Veřovice u železničního mostu. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Profil monitoruje hlídková služba obce a dále varuje obce Mořkov a Životice u Nového Jičína, které se nachází na toku Jičínky pod obcí a město Frenštát pod Radhoštěm (ORP). Provozovatelem hladinoměru je obec Veřovice.

Veřovice 2 (Jičínka)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostě přes Jičínku v západní části obce Veřovice, nedaleko č. p. 614. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Profil monitoruje hlídková služba obce a dále varuje obce Mořkov a Životice u Nového Jičína, které se nachází na toku Jičínky pod obcí a město Frenštát pod Radhoštěm (ORP). Provozovatelem hladinoměru je obec Veřovice.