Hladinoměry - Hodonín

Čejč (Čejčský potok)

Hlásný profil je stanoven na silničním mostu č. II/422 do Čejkovic. Hlásný profil kategorie C bez automatického přenosu dat spravuje město Hodonín.

Dolní Bojanovice (Prušánka)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Dolní Bojanovice ve formě značek na mostě u č. p. 1098 se nachází na pravém břehu Prušánky.

Hodonín - Jez (Morava)

Hlásný profil kategorie C, který se skládá z vodočetné latě, se nachází nedaleko jezu na jih od města Hodonín na vodním toku Morava ř. km 101,794. Hlásný profil neodesílá data. Provozovatelem hladinoměru je město Hodonín. 

Hodonín - Městské rameno v Rybářích (Stará Morava)

Hlásný profil kat. C formou vodočetné latě se nachází na mostě do ulice Rybářské na levém břehu. Provozovatelem hladinoměru je město Hodonín. 

Hodonín pod jezem - silniční most na Holíč (Morava)

Hlásný profil kat. C, který se skládá z vodočetné latě a limnigrafu, se nachází na silničním mostě na Holíč na vodním toku Morava v ř. km 100,749. Hlásný profil neodesílá data. Provozovatelem hladinoměru je město Hodonín. 

Kyjovka pod Jarohněvickým rybníkem (Kyjovka)

Hlásný profil kategorie C, který se skládá z vodočetné latě, se nachází pod hrází Jarohněvického rybníka na silničním mostě na vodním toku Kyjovka (Stupava) ř. km 38,968. Hlásný profil neodesílá data.

Lužice (Kyjovka)

Hlásný profil HO-C9 bez stanovených stupňů SPA leží na nápustném objektu Kyjovky nedaleko rybníku Lužák. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s. p.

Mutěnice (Mutěnický potok)

Hlásný profil se nachází na mostu na silnici do Dubňan. 

Mutěnice (PB přítok Mutěnického p.)

Vtok do zatrubněného úseku v centru Mutěnic (ul. Okružní). 

Nápustný objekt Kyjovky - vtok (Kyjovka)

Hlásný profil kat. C, který se skládá z vodočetné latě, se nachází v západní části území města Hodonín na vodním toku Kyjovka (Stupava) ř. km 28,79. Hlásný profil neodesílá data. Provozovatelem hladinoměru je město Hodonín. 

Radějovka (Petrov)

Hlásný profil Radějovka pod silničním mostem (č. 55-60) se nachází v centru obce Petrov. 

Rozdělovací objekt Studené chodby (Studená chodba)

Hlásný profil kat. C se nachází na ulici Velkomoravská u rozdělovacího objektu vodního toku Studená chodba, v ř. km 1,6. Provozovatelem hladinoměru je město Hodonín.

Vtok do čerpací stanice Očov 1

Hlásný profil kat. C se nachází u ulice Legionářů, na vodním toku Očovský járek v ř. km 0,07. Provozovatelem hladinoměru je město Hodonín.