Hladinoměry - Hořovice

Čenkov (Litavka)

Hlásný profil kat. A je ve správě ČHMÚ. Vodočetná lať a hladinoměrné čidlo jsou na levém břehu Litavky, u vjezdu do firmy Kostal Kontakt Systeme GmbH.

Dráteník (Červený potok)

Hladinoměrná stanice Dráteník (Červený potok) se nachází na hrázi rybníka. Profil monitoruje hlídková služba městysu. Městys dále varuje město Hořovice, které se nachází na toku Červený potok pod městysem a ORP Hořovice.
I. SPA - 416,95 m n. m.
II. SPA - 417,05 m n. m.
III. SPA - 417,11 m n. m.

Komárov (Červený potok)

Hladinoměrná stanice Komárov (Červený potok) se nachází blízko č. p. 501. Profil monitoruje hlídková služba městysu, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Městys dále varuje město Hořovice, které se nachází na toku Červený potok pod městysem a ORP Hořovice.

Komárov (Červený potok) - B

Hlásný profil kat. B s vodočetnou latí. Platnost SPA Komárov - Hořovice. Provozovatel stanice Úřad městyse Komárov.

Komárov (Jalový potok)

Vodočetná lať Komárov (Jalový potok) se nachází na přemostění blízko č. p. 197. Profil monitoruje hlídková služba městysu. Městys dále varuje město Hořovice, které se nachází na toku Jalový potok pod městysem a ORP Hořovice.

Praskolesy (Červený potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na silničním mostě poblíž centra obce. Provozovatelem je obce Praskolesy.

Zaječov (Jalový potok)

Vodočetná lať je umístěna na mostu k Lidovému domu a k hřišti. Správcem je obec Zaječov.