Hladinoměry - Liberec

Křižany - Žibřidice (Ještědský potok)

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Křižany se nachází u betonového mostku v korytě Ještědského potoka poblíž č.p. 109 na místní komunikaci 2139. Hlásný profil disponuje plovákovým hladinoměrem a vodočetnou latí bez vyznačených SPA. 

 

Osečná - Druzcov (Druzcovský potok)
Osečná - Zábrdí (Zábrdka)
Rynoltice-Jítrava (Panenský potok)

Hladinoměrná stanice Rynoltice-Jítrava se nachází v místní části Jítrava obce Rynoltice, na mostě přes Panenský potok ve východní části správního obvodu obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Rynoltice. Obec dále varuje město v Jablonné v Podještědí, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Liberec).

Rynoltice (Panenský potok)

Hlásný profil je umístěn na mostě 27244-2 přes Panenský potok v obci Rynoltice a je ve správě města Jablonné v Podještědí. Na pilíři mostu jsou vyznačeny hladiny určující jednotlivé stupně povodňové aktivity a také průtoky Q10, Q20, Q50 a Q100. Profil je vybaven automatickým čidlem. Obec dále varuje město v Jablonné v Podještědí, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Liberec).

Rynoltice-Polesí (Rynoltický potok)

Hladinoměrná stanice Rynoltice-Polesí se nachází v místní části Polesí na mostě přes vodní tok Rynoltický potok v severozápadní části správního obvodu obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Rynoltice. Obec dále varuje město v Jablonné v Podještědí, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Liberec).