Hladinoměry - Litoměřice

jez Terezín - dolní hladina

Hlásný profil kat. C leží jižně od mostu přes ulici Pražská ve městě Terezín. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.

LG Brozany (Ohře)

Limnigrafická stanice kat. C povodí Ohře - Brozany je umístěna východně v městysi Brozany nad Ohří - K Mostu 426. Provozovatelem stanice je Povodí Ohře, státní podnik.

Libochovany (Labe)

Hlásný profil Libochovany (Labe) je umístěn pod č. p. 80 na pravém břehu Labe (přívoz). Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Libochovany. Obec Libochovany o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Litoměřice a městskou část Ústí nad Labem - Střekov ležící níže na vodních tocích.

Litoměřice (Labe)

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Labe, státní podnik -  Hradec Králové je umístěn u Tyršova mostu na jihu Litoměřic.

Mlékojedy (Labe)

Hlásný profil kat. C Mlékojedy (Labe) je umístěn pod č. p. 90 na levém břehu Labe. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Mlékojedy. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.

Úštěk (Úštěcký potok)

Hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat se nachází na Úštěckém potoce za požární stanicí. Povodňová komise města Úštěk předává informace o vývoji vodního stavu v hlásném profilu kategorie C povodňovým komisím obcí Drahobuz a Vrutice a příslušnému ORP Litoměřice. Provozovatelem je město Úštěk.

Velké Žernoseky (Labe)

Hlásný profil Velké Žernoseky (Labe) se nachází na pravém břehu Labe u přívozu. Jedná se o vodočetnou lať. Obec Velké Žernoseky o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Litoměřice a obec Libochovany ležící níže na vodním toku.

Žalhostice (Labe)

Hlásný profil kat. C Žalhostice (Labe) je umístěn na slepém rameni Labe pod mostní konstrukcí. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat a zasíláním varovných sms zpráv. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.