Hladinoměry - Pelhřimov

Červená Řečice (Trnava)

Hlásný profil kat. C Červená Řečice (Trnava) se nachází na ř. km 9,5 vodního toku Trnava. Profil  spravuje ČHMÚ.

Hořepník B (Trnava)

Hlásný profil kategorie B provozovaný obcí Hořepník. Směrodatné limity jsou platné od Hořepníku ke vzdutí VD Trnávka. Obec dále varuje město Červená Řečice, které se nachází níže na toku Trnavy a příslušné ORP (Pelhřimov).

Hořepník (Kejtovský potok)

Hlásný profil s manometrickou sondou je umístěn na mostní konstrukci přes vodní tok Kejtovský potok na silnici III/12914 cca 2,5 km jihozápadně od obce Hořepník. Navržené směrodatné limity jsou platné po soutok s tokem Trnava s významem pro lokalitu Dolní Mlýn. Obec dále varuje město Červená Řečice, které se nachází níže na toku Trnavy a příslušné ORP (Pelhřimov).

Hořepník - Samšín (Trnava)

Hlásný profil s manometrickou sondou je umístěn na mostní konstrukci přes vodní tok Trnava na silnici II/129 cca 2,5 km jihozápadně od obce Hořepník. Navržené směrodatné limity jsou platné od hlásného profilu po hlásný profil č. 149 kat. B Hořepník. Obec dále varuje město Červená Řečice, které se nachází níže na toku Trnavy a příslušné ORP (Pelhřimov).