Hladinoměry - Plzeň

Bílá Hora (Berounka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Plzeň. Hlásný profil je umístěn na ř. km 136,9 na levém břehu mezi železničním a silničním mostem přes řeku Berounku (u ČOV Plzeň). Vhodné pozorování ze silničního mostu.

Nová Huť

Hlásný profil kategorie A se nachází v obci Dýšina, v její místní části Nová Huť. Hladinoměr je umístěn na lávce "Černá lávka", kousek pod mlýnským náhonem. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Plzeň, odesílatelem zpráv je potom Obecní úřad Dýšina.