Hladinoměry - Plzeň

Bílá Hora (Berounka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Plzeň. Hlásný profil je umístěn na ř. km 136,9 na levém břehu mezi železničním a silničním mostem přes řeku Berounku (u ČOV Plzeň). Vhodné pozorování ze silničního mostu.

Nová Huť

Hlásný profil kat. A se nachází na levém břehu Klabavy v severní části obce Dýšina, poblíž objektu č. p. 9. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Plzeň.