Hladinoměry - Pohořelice

Ivančice (Jihlava)

Hlásný profil kat. A se nachází v západní části obce Moravské Bránice 100 m nad mostem Železňák na levém břehu Jihlavy. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: Ivančice - Přibice. Profil je ve správě ČHMÚ Brno.

Malešovice (Potůček)

Hlásný profil kat. C je ve správě obce. Nachází se na Potůčku cca 2 km protiproudně od intravilánu Malešovic. Umístěn je na konci zatrubnění, které je součástí komunikace směřující od Kupařovic do Medlova.

Medlov 1 (Jezero)

U mostu přes potok Jezero v místě lokálního vybřežení je pod č. p. 42 umístěn hlásný profil kategorie C. Profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem s vodočetnou latí. Městys Medlov o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Židlochovice, obec Cvrčovice a město Pohořelice ležící níže na vodních tocích.

Medlov 2 (Jihlava)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě přes Jihlavu v lokalitě Medlovský mlýn. Profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat. Městys Medlov o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Židlochovice, obec Cvrčovice a město Pohořelice ležící níže na vodních tocích.

Smolín (Jihlava)

Na mostu vedle místní části Pohořelice - Smolín se nachází hlásný profil kategorie C. Profil má automatický přenos dat a jeho provozovatelem je město Pohořelice.