Hladinoměry - Přeštice

LG Újezdec (Merklínka)

Hlásný profil kat. C ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Merklín, Merklínka

Hlásný profil kat. B Merklín (Merklínka) je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem s online přenosem a možností zasílání varovných SMS zpráv a najdeme jej na silničním mostu ulice Sokolská. U hladinoměru se nachází také vodočetná latí s vyznačenými SPA na pilíři mostu. Profil monitoruje hlídková služba obce. Povodňová komise obce Merklín informuje o vzniklé povodňové situaci obec Zemětice, která se nachází níže na toku a ORP Přeštice.