Hladinoměry - Rakovník

LG Rakovník (Rakovnický potok)

LG Rakovník se nachází ve městě Rakovník nedaleko Zábranského mlýna. Provozovatelem je PVL - Závod Berounka.

Liblín (Berounka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Plzeň automaticky přenáší data, je umístěn na ř. km 101,3 vodního toku Berounka. Pozorování SPA je možné z mostu. Limnigrafickou stanici doplňuje srážkoměr. Průměrný roční průtok činí 30,20 m3/s.

Roztoky (Berounka)

Hlásný profil kat. C obce Roztoky je umístěn na levobřežním pilíři silničního mostu (silnice II. třídy č. 236) přes řeku. Jednotlivé SPA jsou barevně vyznačeny a jejich odečet probíhá od spodní hrany mostu. Profil nepřenáší data. Obec Roztoky dále varuje městys Křivoklát a obec Zbečno.