Hladinoměry - Rožnov pod Radhoštěm

Dolní Bečva - Dolní Rozpitý potok

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Dolní Bečva byl instalován v rámci projektu "Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva". Vodoměrná stanice hlásného profilu se nachází na návodní straně silničního mostu přes vodní tok Dolní Rozpitý potok poblíž č. p. 313 a 525. Hlásný profil obsahuje ultrazvukové hladinoměrné čidlo a vodočetnou lať.

Dolní Bečva - Horní Rozpitý potok

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Dolní Bečva byl instalován v rámci projektu "Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva". Profil se nachází na mostě přes vodní tok Horní Rozpitý potok u č. p. 497. Hlásný profil obsahuje ultrazvukové hladinoměrné čidlo a vodočetnou lať.

Hlásný profil obce Prostřední Bečva-zrušen

Hladinoměrná stanice Prostřední Bečva se nachází na přemostění přes řeku Kněhyně v obecní části Prostřední Bečva - Na Skále. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Prostřední Bečva. Obec dále varuje obec Dolní Bečva, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Rožnov pod Radhoštěm). Jedná se o hlásný profil kategorie C. 

Horní Bečva - u potoku Liščí

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Horní Bečva se nachází na mostě u soutoku s Liščím potokem u domu č. p. 210. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv.  Příjemce varovných SMS je starosta obce Horní Bečva. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňová komise obce Horní Bečva povodňovým orgánům ORP Rožnov pod Radhoštěm a obci Prostřední Bečva.

Rožnov pod Radhoštěm (požární nádrž)
Valašská Bystřice (Bystřička)

Hladinoměrná stanice kat. C se nachází na přemostění přes vodní tok Bystřička nedaleko obecního úřadu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv o výšce hladiny je obecní úřad. Obec dále varuje obec Bystřička, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Rožnov pod Radhoštěm).

Valašská Bystřice (Leskovec)

Pomocný hlásný profil kategorie C se nachází nedaleko obecního úřadu na toku Leskovec. Profil není osazen vodočetnou latí ani hlásným čidlem, jedná se pouze o pomocný profil. Provozovatelem stanice je obec Valašská Bystřice.

Vidče (Maretka)

Hlásný profil kategorie C - Vidče (Maretka) je umístěn u Obecního úřadu Vidče č. p. 96. Profil není vybaven automatickým přenosem dat.

Zubří (Hodorfský potok)

Hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat se nachází na přemostění přes Hodorfský potok na severu města. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny Městský úřad Zubří. Město dále varuje obec Zašová, která se nachází níže na toku pod městem a dále varuje příslušné ORP (Rožnov pod Radhoštěm).

Zubří (Starozuberský potok)

Hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat se nachází na mostku přes Starozuberský potok. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny Městský úřad Zubří. Město dále varuje obec Zašová, která se nachází níže na toku pod městem a dále varuje příslušné ORP (Rožnov pod Radhoštěm).