Hladinoměry - Světlá nad Sázavou

Ledeč nad Sázavou (Polní/Koželský potok)

Hlásný profil kat. C ve správě města je umístěn na mostní konstrukci přes Polní (Koželský) potok v ulici Na potoce. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Ledeč nad Sázavou. Město dále varuje příslušné ORP (Světlá nad Sázavou).

Ledeč nad Sázavou (Sázava)

Hlásný profil kat. C ve správě města je umístěn na mostní konstrukci přes Sázavu v ulici Mostecká. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Ledeč nad Sázavou. Město dále varuje obce Kožlí, Hněvkovice, Chřenovice a město Zruč nad Sázavou, které se nachází na toku Sázavy pod městem a příslušné ORP (Světlá nad Sázavou).