Hladinoměry - Tišnov

Borač (Svratka)

Hlásný profil kategorie C je barvou vyznačen na kamenném opevnění koryta toku Svratky v místě profilu silničního mostu. Uvedené SPA vyjadřují vzdálenost od spodní hrany mostovky (278,13 m n. m.). Hlásný profil je směrodatný pro území obce Borač.

Dolní Loučky (Loučka/Bobrůvka)

Hlásný profil kategorie A Dolní Loučky (Bobrůvka) se nachází na levém břehu vodního toku Loučka ř. km 3,8 v dolní části intravilánu obce Dolní Loučky. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Drásov (Lubě)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na silničním mostu č.e. 37913-3 přes tok Lubě na území městyse Drásov. Čidlo je vybaveno automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Platnost SPA: Drásov - soutok s Čebínským potokem.

Nedvědice (Nedvědička)

V centru městyse Nedvědice je u dřevěné lávky v ř. km 0,375 umístěna vodočetná lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Tato lať je ve správě městysu Nedvědice a slouží pro vizuální odečet přímo v centru městyse.

Nedvědice (Svratka)

Na cestním mostě ř. km 95,588 (před soutokem s Nedvědičkou) se nachází hlásný profil kat. C, Nedvědice, Svratka, který provozuje městys Nedvědice . Na betonovém pilíři jsou barevně vyznačeny stupně povodňové aktivity, které vyjadřují vzdálenost od spodní hrany mostovky. Profil je směrodatný pro území městyse Nedvědice.

Pernštejn (Nedvědička)

Na toku Nedvědička je na hospodářském mostku ř. km 1,850 v místní části Pernštejn umístěn hlásný profil kat. C. Pernštejn (Nedvědička). Profil je vybaven ultrazvukovou sondou pro sledování výšky hladiny Nedvědičky a také automatickým odesílám dat a výstražných sms zpráv. SPA jsou směrodatné pro městys Nedvědice.

Skalička (Lubě)

Hlásný profil kategorie C, ve správě obce Malhostovice. Nachází se na mostě, který je součástí nově vybudované cyklostezky, 2,4 km protiproudně od Malhostovic, nedaleko obce Skalička. Hlásný profil obsahuje ultrazvukové čidlo s online přenosem dat a vodočetnou lať.

Skryje (Bobrůvka)

Hlásný profil kategorie B Skryje (Loučka/Bobrůvka) se nachází na levém břehu vodního toku Loučka/Bobrůvka v ř. km 10,25 na území obce Skryje. Hlásný profil se nachází cca 200 metrů nad silničním mostem k bývalé továrně Tylex. Provozovatelem hlásného profilu je ČHMÚ Brno.

Ujčov - koupaliště (Svratka)

Hlásný profil kat. C (ve správě obce Ujčov) se nachází při vstupu Svratky do intravilánu obce Ujčov na mostku pro pěší vedoucím ke koupališti. Hladinoměrné čidlo automaticky odesílá data a varovné sms zprávy. Příjemci varovných sms zpráv o překročení limitní hodnoty jsou obec Ujčov a městys Nedvědice.

Vír pod vyrovnávací nádrží (Svratka)

Hlásný profil kat. A se nachází 100 m pod výtokem z turbíny vyrovnávací nádrže VD Vír II na pravém břehu. Profil je ve správě ČHMÚ.