Hladinoměry - Veselí nad Moravou

Blatnice pod Svatým Antonínkem (Svodnice)

Území obce Blatnice pod Svatým Antonínkem může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním rokuSvodnice. Pro varování obce slouží hlásný profil kat. C Blatnice pod Svatým Antonínkem, Svodnice. Ultrazvukový snímač výšky hladiny je umístěn na konstrukci mostu přes vodní tok Svodnice v blízkosti č. p. 131 ve východní části obce.

Hroznová Lhota (Velička)

Hlásný profil je stanoven na mostě č. 4995-3 ve směru na Kneždub. 

Javorník (Hrubý potok)

Vodoměrná stanice se nachází na mostku přes Hrubý potok - LP Veličky v km 28,7 cca 2,5 km na jih od obce Velká nad Veličkou. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukové sondy a vodočetné latě.

Kněždub (Fryzácký potok)

Hlásný profil se nachází na mostě u č.p. 174.

Kněždub (Trávníkový potok - Vlčí potok)

Hlásný profil v místě zatrubnění Vlčího járku za domem č.p. 252.

Kněždub (Velička)

Hlásný profil na mostě u ČOV ve směru na Žeraviny. 

Lipov (Velička)

Hlásný profil na sloupu mostní konstrukce u kostela Všech Svatých v centru Lipova. 

Petruchův mlýn (Velička)

Vodoměrná stanice se nachází na mostku č. 49914-2 přes vodní tok Velička (do Moravy) cca 3 km východně od obce Velká nad Veličkou v lokalitě Petruchův mlýn. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukové sondy a vodočetné latě.

Radějov (Radějovka)

Manometrická sonda pro měření stavů hladin se nachází na toku Radějovka na ř. km. 14,75. Je umístěna na konstrukci betonového mostu, který se nachází u místního fotbalového hřiště. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Radějov, informace předává povodňovému orgánu obce Petrov a ORP Veselí nad Moravou.

Tvarožná Lhota (Růsovec)

Hlásný profil se nachází na potoce Růsovec na ř. km 1,90. Hlásný profil je tvořen vodočetnou latí a je umístěn na betonovém mostě s propustkem. Stavy povodňové aktivity budou stanoveny následovně: I. SPA - stav bdělosti - do poloviny zatopení propustku (30 cm), II. SPA - stav pohotovosti - do tři čtvrtě zatopení propustku (45 cm), III. SPA - stav ohrožení - úplné zatopení propustku (60 cm). Hlásný profil je kategorie C a je ve správě obce Tvarožná Lhota.