Hladinoměry - Židlochovice

Holasice (Vojkovický náhon)

Hladinoměrné čidlo kategorie C ve správě obce Holasice na Vojkovickém náhonu je umístěno na lávce pro pěší v severovýchodní části obce. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňová komise obce Holasice povodňové komisi obce Vojkovice a povodňové komisi ORP Židlochovice.

Medlov 1 (Jezero)

U mostu přes potok Jezero v místě lokálního vybřežení je pod č. p. 42 umístěn hlásný profil kategorie C. Profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem s vodočetnou latí. Městys Medlov o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Židlochovice, obec Cvrčovice a město Pohořelice ležící níže na vodních tocích.

Medlov 2 (Jihlava)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě přes Jihlavu v lokalitě Medlovský mlýn. Profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat. Městys Medlov o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Židlochovice, obec Cvrčovice a město Pohořelice ležící níže na vodních tocích.

Rajhrad (Rajhradský náhon)

Hladinoměrné čidlo kategorie C ve správě města Rajhrad s automatickým přenosem dat je umístěno na konstrukci tzv. Pitrova mostu v ul. Na Aleji na jeho návodní straně. Informace o vývoji stavu hladiny na náhonu předává povodňová komise města Rajhrad povodňovým komisím obcí Holasice a Vojkovice a povodňové komisi ORP Židlochovice.

Rajhrad (Vojkovický náhon)

Automatické hladinoměrné čidlo kategorie C ve správě města Rajhrad s přenosem dat se nachází na návodní straně mostku přes Vojkovický náhon u kláštera. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňová komise města Rajhrad povodňovým komisím obcí Holasice a Vojkovice a povodňové komisi ORP Židlochovice.

Vojkovice (Svratka)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihovýchodní části obce Vojkovice na pilíři mostu silnice č. II/425 přes řeku Svratku ve směru na Židlochovice. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Profil dále monitoruje hlídková služba obce. Obec při zprávách o vývoji vodního stavu spolupracuje s městem Židlochovice.
SPA jsou platné pro úsek: hlásný profil - hlásný profil kat. A Židlochovice (Svratka). Vlastníkem a provozovatelem profilu je město Židlochovice.