Hladinoměry - Zlín

Březnice - HP C1 BR (Březnice)

Hlásný profil kat. C je umístěný v obci Březnice na mostovce mostu u č. p. 94. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a vodočetnou latí.
SPA jsou plané pro: celou obec Březnici. Majitelem a provozovatelem je obec Březnice.

Hvozdná (bezejmenný tok) - C2

Hlásný profil Hvozdná (bezejmenný tok) - C2 se nachází na bezejmenném vodním toce (IDVT 10200132), blízko č. p. 48. Profil monitoruje hlídková služba obce.

Hvozdná (Hvozdenský p.) - C1

Hladinoměrná stanice Hvozdná (Hvozdenský p.) - C1 se nachází pod vodní nádrží Argaláška. Zařízení disponuje automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Profil je monitorován hlídkovou služba obce. Obec dále varuje město Zlín, které se nachází na toku Hvozdenský potok pod obcí a ORP Zlín.

Hvozdná (Hvozdenský p.) - C3

Hlásný profil Hvozdná (Hvozdenský p.) - C3 se nachází nad vodní nádrží Argaláška. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Zlín, které se nachází na toku pod obcí a ORP Zlín.

Kašava (Dřevnice)

Hlásný profil kategorie B je umístěný cca 100 m nad ČOV v obci Kašava, na pravém břehu Dřevnice. Provozovatelem stanice je ČHMÚ. Platnost SPA: limnigrafická stanice Kašava - VD Slušovice

Kostelec (Fryštácký potok)
Mysločovice (Míškovický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází ve střední části obce na mostu hlavní silnice u domu č. p. 71. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem je obec Mysločovice.

Mysločovice (Racková)

Hlásný profil kat. C se nachází v severovýchodní části obce na mostu hlavní silnice nad zemědělský areálem. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem je obec Mysločovice.

Mysločovice (Racková ř. km 5,4)

Hlásný profil na mostní konstrukci silnice č. III/43829 vybavený třemi značkami SPA.

Racková (Racková) - MIMO PROVOZ

Hladinoměrná stanice je umístěna na lávce pro pěší vedle silničního mostu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Racková. Obec dále varuje obce Mysločovice a Lechotice, které se nachází na toku Racková pod obcí Racková a město Zlín (ORP).

Sazovice - lať (Racková)

Hlásný profil se nachází na mostní konstrukci místní komunikace a je vybavený vodočetnou latí a třemi barevnými značkami SPA.

Sazovice (Racková)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části obce Sazovice na konstrukci kovové pěší lávky u domu č. p. 2. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem je obec Sazovice.

Tečovice (Hostišovský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části obce Tečovice na mostní konstrukci u domu č. p. 111. Profil je osazen vodočetnou latí a hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem je obec Tečovice.