Hladinoměry - Zlínský

Biskupice (Ludkovický potok)

Hlásný profil kat. C je vybaven automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. Nachází se naproti OÚ Biskupice. Provozovatelem je obec Biskupice.

Biskupice - ZD (Ludkovický potok)

Hlásný profil kat. C je vybaven automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. Nachází se u č. p. 207. Provozovatelem je obec Biskupice.

Blatnice pod Svatým Antonínkem (Svodnice)

Území obce Blatnice pod Svatým Antonínkem může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodním rokuSvodnice. Pro varování obce slouží hlásný profil kat. C Blatnice pod Svatým Antonínkem, Svodnice. Ultrazvukový snímač výšky hladiny je umístěn na konstrukci mostu přes vodní tok Svodnice v blízkosti č. p. 131 ve východní části obce.

Bojkovice - C1 (Olšava)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru města Bojkovice na lávce na nábřeží Svobody u č. p. 160. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a možností zasílání varovných SMS a dále je monitoruje hlídková služba města.
Provozovatelem profilu je město Bojkovice.

Bojkovice - C2 (Olšava)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru města Bojkovice na mostě silnice č. II/495 na ulici Nádražní u č. p. 340. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a možností zasílání varovných SMS a dále je monitoruje hlídková služba města.
Provozovatelem profilu je město Bojkovice.

Bojkovice (Olšava)

Hlásný profil kat. C bez automatického měření ve správě města Bojkovice se nachází na toku Olšava v ř. km 37,815. Udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na schůdkách kamenné hráze, naproti MěÚ (nábřeží TGM). I. SPA - stav bdělosti je vyznačen u schodů zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení je vyznačen barvou červenou. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obec Záhorovice, která se nachází na toku Olšava pod městem a ORP Uherský Brod.

Bořenovice (Bořenovský potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na Bořenovském potoce v místě propustku u nemovitosti č.p. 60. Profil monitoruje hlídková služba obce. Profil neumožňuje online přenos dat. Obec o situaci informuje příslušné ORP (Holešov).

Branky (Loučka)

Hladinoměrná stanice kategorie C Branky se nachází na přemostění přes vodní tok Loučka, blízko č. p. 16. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Obec dále varuje obec Poličná, která se nachází na toku Loučka pod obcí a ORP Valašské Meziříčí.

Brumov-Bylnice (Brumovka)

Hladinoměrná stanice kat. C  ve správě města Brumov-Bylnice se nachází na mostě přes Brumovku nedaleko soutoku s Nedašovkou. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Brumov-Bylnice. Město dále varuje obec Horné Srnie (SK), které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Valašské Klobouky).

Brusné lávka u objektu č. p. 96 (Rusava)

Hlásný profil, ve formě barevných značek na břehu opevnění toku, se nachází na lávce na kraji intravilánu obce u č. p. 96. Hlásný profil spravuje obec Brusné, která zároveň kontroluje vývoj povodňové situace a která dále informuje o vývoji stavu hladiny Rusavy ORP Bystřice pod Hostýnem a Chomýž.

Brusné most Pod hradem Křídlo (Rusava)

Hlásný profil je umístěn na mostu pod hradem Křídlo, je vybaven hladinoměrem, vodočetnou latí a data jsou přenášena dále obci. Hlásný profil spravuje obec Brusné, která je zároveň příjemcem zpráv o vývoji povodňové situace a která dále informuje o vývoji stavu hladiny Rusavy ORP Bystřice pod Hostýnem a Chomýž.

Březnice - HP C1 BR (Březnice)

Hlásný profil kat. C je umístěný v obci Březnice na mostovce mostu u č. p. 94. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a vodočetnou latí.
SPA jsou plané pro: celou obec Březnici. Majitelem a provozovatelem je obec Březnice.

Březolupy (Březnice)

Hlásný profil kat. C se nachází v intravilánu obce na mostě přes Březnici u stadionu. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, SPA jsou vyznačeny barevně na mostní konstrukci. Úsek platnosti SPA je stanoven pro celé území obec Březolupy. Majitelem a provozovatelem hladinoměru je obec Březnice.

Buchlovice - HP C13 BU (Buchlovický potok)

Hlásný profil kat. C je umístěný v severozápadní části intravilánu na ulici Zahrady na mostku u pálenice (č. p. 563). Profil je osazen ultrazvukovým hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů.
SPA jsou platné pro úsek: Městys Buchlovice. Vlastníkem a provozovatelem je Městys Buchlovice.

Buchlovice - HP C14 BU (Buchlovický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru Buchlovic na mostku blízko budovy hasičské zbrojnice. Profil je osazen ultrazvukovým hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů.
SPA jsou platné pro úsek: Městys Buchlovice. Majitelem a provozovatelem stanice je městys Buchlovice.

Buchlovice - HP C15 BU (Dlouhá řeka)

Hlásný profil kat. C se nachází v Buchlovicích, v místní části Smraďavka - Leopoldov na lávce poblíž zámku Smraďavka. Profil je osazen ultrazvukovým hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platná pro úsek: Rekreační oblast Smraďavka a VN Sovín. Majitelem a provozovatelem je městys Buchlovice.

Dolní Bečva - Dolní Rozpitý potok

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Dolní Bečva byl instalován v rámci projektu "Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva". Vodoměrná stanice hlásného profilu se nachází na návodní straně silničního mostu přes vodní tok Dolní Rozpitý potok poblíž č. p. 313 a 525. Hlásný profil obsahuje ultrazvukové hladinoměrné čidlo a vodočetnou lať.

Dolní Bečva - Horní Rozpitý potok

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Dolní Bečva byl instalován v rámci projektu "Protipovodňová opatření obce Dolní Bečva". Profil se nachází na mostě přes vodní tok Horní Rozpitý potok u č. p. 497. Hlásný profil obsahuje ultrazvukové hladinoměrné čidlo a vodočetnou lať.

Dolní Lhota (Luhačovický potok)

Hladinoměr kat. C ve správě obce Dolní Lhota je umístěn na silničním mostu č. 409 002.

Dolní Lhota (Luhačovický potok) - centrum

Hlásný profil ve formě barevných značek na mostu přes Luhačovický potok v centru obce.

Dolní Lhota (Olše)

Hladinoměr kat. C ve správě obce Dolní Lhota je umístěn na mostě u obecního úřadu (č. p. 129), před soutokem Olše a Luhačovického potoka.

Drnovice (Vlára)

Automatické hladinoměrné čidlo se nachází na mostku přes Vláru v obci Drnovice.

Drslavice (Holomňa)

HP C10 DR je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server obce Drslavic. Profil je umístěn na silničním mostu 05019-8 přes Holomňu v centru obce. Platný je na celém území obce Drslavice.

Hlásný profil obce Prostřední Bečva-zrušen

Hladinoměrná stanice Prostřední Bečva se nachází na přemostění přes řeku Kněhyně v obecní části Prostřední Bečva - Na Skále. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Prostřední Bečva. Obec dále varuje obec Dolní Bečva, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Rožnov pod Radhoštěm). Jedná se o hlásný profil kategorie C. 

Hluk (Okluky)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihovýchodní části intravilánu města Hluk na mostní konstrukci ulice Mlýnská.
SPA jsou platná pro úsek: Město Hluk. Majitelem a provozovatelem stanice je město Hluk.

Horní Bečva - u potoku Liščí

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Horní Bečva se nachází na mostě u soutoku s Liščím potokem u domu č. p. 210. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv.  Příjemce varovných SMS je starosta obce Horní Bečva. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňová komise obce Horní Bečva povodňovým orgánům ORP Rožnov pod Radhoštěm a obci Prostřední Bečva.

Horní Lapač (Žeranovka)

Hlásný profil kategorie C na toku Žeranovky je ve správě obce Horní Lapač a nachází se na propustku pod silničním mostkem v centru obce. Profil monitoruje hlídková služba obce. Profil neumožňuje online přenos dat. Obec o situaci informuje příslušné ORP (Holešov) a obec níže na toku Žeranovky (Žeranovice).

Horní Němčí (Okluky)

Hlásný profil kategorie C se nachází v jižní části intravilánu obce na mostě č. 05417-4. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Horní Němčí. Obec dále varuje obec Slavkov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Uherský Brod).

Hošťálková (Hajnušovský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v obci Hošťálková a je umístěn na kamenné opěrné zdi, na vodním toku Hajnušovský potok, nad soutokem s Ratibořkou (u č. p. 15). Profil monitoruje hlídková služba obce. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou členové povodňové komise obce. Obec dále varuje obec Ratiboř, která se nachází níže na toku Ratibořky a také informuje příslušné ORP (Vsetín). Provozovatelem hladinoměru je obec Hošťálková.

 

Hošťálková (Ratibořka)

Hlásný profil kat. C se nachází v obci Hošťálková na vodním toku Ratibořka a je umístěn na mostu u budovy SDH (č. p. 409). Profil monitoruje hlídková služba obce. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou členové povodňové komise obce. Obec dále varuje obec Ratiboř, která se nachází níže na toku Ratibořky a také informuje příslušné ORP (Vsetín). Provozovatelem hladinoměru je obec Hošťálková.

Hošťálková (Štěpková)

Hlásný profil kat. C se nachází v obci Hošťálková na vodním toku Štěpková a je umístěn na mostu u obchodu s potravinami (č. p. 273). Profil monitoruje hlídková služba obce. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou členové povodňové komise obce. Obec dále varuje obec Ratiboř, která se nachází níže na toku Ratibořky a také informuje příslušné ORP (Vsetín). Provozovatelem hladinoměru je obec Hošťálková.

Hradčovice (Hradčovický potok)

HP C12 HR Hp je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server obce Hradčovic. Profil je umístěn na mostku přes Hradčovický potok ve střední části obce. Profil je platný pro celé území obce Hradčovice.

Hradčovice (Olšava)

HP C11 HR Ol je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server obce Hradčovice. Profil je umístěn na lávce pro pěší přes Olšavu v dolní části obce. Profi je platný pro celé území obce Hradčovice.

Hranice (Velička)

Hlásný profil je umístěný ve městě Hranice na toku Velička u ulice Čechova. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s.p.

Hutisko-Solanec (Solanecký potok)

Hladinoměr kat. C na Solaneckém potoce v obci Hutisko-Solanec je umístěn na hospodářském mostu při silnici na Soláň. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec varuje Prostřední Bečvu, Dolní Bečvu a Vigantice. Provozovatelem je obec Hutisko-Solanec.

Hvozdná (bezejmenný tok) - C2

Hlásný profil Hvozdná (bezejmenný tok) - C2 se nachází na bezejmenném vodním toce (IDVT 10200132), blízko č. p. 48. Profil monitoruje hlídková služba obce.

Hvozdná (Hvozdenský p.) - C1

Hladinoměrná stanice Hvozdná (Hvozdenský p.) - C1 se nachází pod vodní nádrží Argaláška. Zařízení disponuje automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Profil je monitorován hlídkovou služba obce. Obec dále varuje město Zlín, které se nachází na toku Hvozdenský potok pod obcí a ORP Zlín.

Hvozdná (Hvozdenský p.) - C3

Hlásný profil Hvozdná (Hvozdenský p.) - C3 se nachází nad vodní nádrží Argaláška. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Zlín, které se nachází na toku pod obcí a ORP Zlín.

H3_Hovězí (Vsetínská Bečva)

Měřící jednotka je umístěna na sloupu VO, hladinová sonda na silničním mostu před základní školou v obci.

Chomýž

Hladinoměr  kategorie B ve správě ČHMÚ Brno je umístěný na pravém břehu Rusavy v obci Chomýž.

Choryně (Bečva) - nefunkční

Hladinoměr kat. C (ve správě obce Choryně) je umístěn na mostu silnice III. třídy č. 43913 (směrem na lokalitu Střítež) na severním okraji intravilánu. Hladinoměr je vybaven ultrazvukovou sondou a automaticky přenáší data. V současné době není funkční a obec ani neuvažuje o jeho znovuzprovoznění.

Chvalčov (Bystřička)

Hladinoměr kat. C ve správě obce Chvalčov je umístěn na mostu za výchovným ústavem. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Bystřice pod Hostýnem, které se nachází na toku pod obcí a zároveň je příslušné ORP.

Jalubí (Jalubský potok) 1
Jalubí (Jalubský potok) 2
Jankovice (Zhrta)

Automatické hladinoměrné čidlo obce Jankovice se nachází na mostě místní komunikace (z Jankovic do Chomýže) přes Zhrtu. Hladinoměr je ve správě obce Jankovice. Obec dále varuje město Holešov.

Jarcová (Vsetínská Bečva)

Hlásný profil kat. A se nachází na levém břehu Bečvy v ř. km 62,50, 100 m pod mostem. Platnost SPA je pro úsek toku soutoku s Bystřicí - soutok s Rožnovskou Bečvou. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Jasenná (Jasénka)

Hlásný profil je umístěn na lávce u Pálenice, poblíž č.p. 303. Je znázorněn značkami na lávce. SPA jsou měřeny od spodní hrany konstrukce lávky.

Jasenná (Lutoninka)

Hlásný profil je umístěn na hospodářském vjezdu u č.p. 75. Je znázorněn značkami na konstrukci mostu. SPA jsou měřeny od spodní hrany konstrukce mostu.

Kašava (Dřevnice)

Hlásný profil kategorie B je umístěný cca 100 m nad ČOV v obci Kašava, na pravém břehu Dřevnice. Provozovatelem stanice je ČHMÚ. Platnost SPA: limnigrafická stanice Kašava - VD Slušovice

Kateřinice (Kateřinka)

Hladinoměr na vodním toku Kateřinka je umístěn na mostě pod č. p. 84 (říční km 3,6). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Ratiboř, která se nachází na toku Ratibořka pod obcí a ORP Vsetín. Provozovatelem je obec Kateřinice.

Kelč (Juhyně)

Hlásný profil kat. B je umístěn ve městě Kelč na pravém břehu řeky, nedaleko č. p. 294. Platnost SPA je pro úsek od obce Všechovice po ústí do Bečvy. Stanice je vybavena automatickým přenosem dat, která lze kontrolovat na přiloženém odkazu. Město Kelč dále rozesílá zprávy MěÚ Valašské Meziříčí, OÚ Chropyně, VHD Povodí Moravy Brno a KOPIS HZS Zlín. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Kněžpole (Březnice)

Hlásný profil kat. C je umístěný na hospodářském mostě v extravilánu obce u č. p. 78. Hlásný profil je vybavený vodočetnou latí bez automatického přenosu dat. Úsek platnosti SPA je stanoven pro celé území obec Kněžpole. Majitelem a provozovatelem hladinoměru  je obec Kněžpole.

Komárno (Juhyně)

Hlásný profil kategorie C. Povodňové značky SPA jsou umístěny na mostní konstrukci silnice č. II/150. Úrovně hladiny, při kterých je dosaženo příslušných SPA, jsou odvozeny z předchozích zkušeností a historických záznamů. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Komárno, informace předává povodňovým orgánům obce Všechovice a ORP Bystřice pod Hostýnem.

Koryčany (Kyjovka)

Hlásný profil Koryčany kat. C (Kyjovka) je umístěn na silničním mostě přes řeku Kyjovku na silnici č. 43233 ve směru na Blišice. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro město Koryčany a dále pro obce ležící na vodním toku Kyjovka pod městem. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje jednotka SDH. Město dále informuje obce Mouchnice, Nemotice a Snovídky a dále ORP Kroměříž.

Koryčany nad přehradou (Kyjovka)

Hlásný profil kat. B ve správě Povodí Moravy, s. p.

Koryčany pod přehradou (Kyjovka)

Automatický hladinoměr kategorie A ve správě Povodí Moravy, Brno. Umístění na pravém břehu řeky Kyjovky, cca 150 metrů pod hrází VD Koryčany. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

Koryčany (Stříbrník)

Hlásný profil kat. C ve správě města Koryčany. Ultrazvukové hladinoměrné čidlo umístěné na potoku Stříbrník (který je levostranným přítokem řeky Kyjovky) na parcelním čísle 461/4, poblíž č. p. 223. Čidlo je umístěno na mostní konstrukci na 4 m dlouhé konzoli. Profil je vybaven automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. Hlásný profil monitoruje městská policie a jednotka SDH. Město dále varuje obec Mouchnice a obce Nemotice a Snovídky, které se nachází na řece Kyjovce pod městem a ORP Kroměříž.

Kostelany nad Moravou - HP C6 KO (Morava)

Hlásný profil kat. C je umístěný na příhradovém mostě přes řeku Moravu v jihovýchodní části intravilánu. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů.
SPA jsou platná pro úsek: celá obec Kostelany nad Moravou. Majitelem a provozovatelem je obec Kostelany nad Moravou.

Kostelec (Fryštácký potok)
Lechotice (Racková) - MIMO PROVOZ

Hladinoměrná stanice obce Lechotice je vybudována na lávce pro pěší vedle silnice. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Lechotice. Obec dále varuje obce Mysločovice a Sazovice, které se nachází na toku Racková pod obcí Lechotice a město Holešov (ORP).

Lhotsko (Lhotský potok)

Hlásný profil je umístěn na kraji Lhotského potoka v místě, kde je OÚ Lhotsko. Jedná se o barevně rozlišené značky na sloupu.

Lidečko (Senice)

Hlásný profil kat. C se nachází v jižní části intravilánu obce Lidečko na mostní konstrukci poblíž č. p. 356.
Majitelem a provozovatelem je obec Lidečko.

Lopeník (Hrubár)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostě u č. p. 161. Profil je vybavený ultrazvukovým hladinoměrem s automatickým přenosem dat. Provozovatelem je obecní úřad Lopeník.

Martinice (Mojena)

Hlásný profil kategorie C se nachází na návsi v obci Martinice na mostě silnice do Žeranovic. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Martinice. Obec dále varuje Zahnašovice, Chrášťany a Tlumačov, které se nachází na toku Mojeny pod obcí a město Holešov (ORP). Provozovatelem je obec Martinice.

Míkovice - most (Olšava)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostní konstrukci mezi Míkovicemi a obcí Vésky na návodní straně mostu.
SPA jsou platná pro úsek: Míkovice - Kunovice - ústí toku. Majitelem a provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

Mysločovice (Míškovický potok)

Automatické hladinoměrné čidlo se nachází na toku Míškovický potok na ř. km 0,4. Je umístěno na mostní konstrukci silnice č. III/43827. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Mysločovice, informace předává povodňovým orgánům obce Sazovice a ORP Zlín.

Mysločovice (Racková)

Automatické hladinoměrné čidlo se nachází na toku Racková na ř. km 6,0. Je umístěno na mostní konstrukci silnice č. III/43827. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Mysločovice, informace předává povodňovým orgánům obce Sazovice a ORP Zlín.

Mysločovice (Racková ř. km 5,4)

Hlásný profil na mostní konstrukci silnice č. III/43829 vybavený třemi značkami SPA.

Návojná (Nedašovka)

Hladinoměrné čidlo kat. C ve správě obce Návojná s automatickým odesíláním dat  se nachází na mostní konstrukci přes Nedašovku v obci Návojná. V hlásném profilu je rovněž instalována vodočetná lať s vyznačenými SPA.

Nedašova Lhota (Nedašovka)

Hladinoměrné čidlo kat. C ve správě obce Nedašova Lhota se nachází na mostku přes řeku Nedašovku u č. p. 96. Jedná se  o vodočetnou lať s vyznačenými SPA. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňový orgán obce Nedašova Lhota povodňovému orgánu obce Nedašov a ORP Valašské Klobouky.

Nedašov (Nedašovka)

Hladinoměrné čidlo kat. C ve správě obce Nedašov se nachází na mostku přes Nedašovku v obci Nedašov, pod obecním úřadem. Jde o vodočetnou lať s vyznačenými SPA. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňový orgán obce Nedašov povodňovému orgánu obce Návojná a ORP Valašské Klobouky.

Nezdenice (Olšava)

Hlásný profil kat. C se nachází na silničním mostě v obci Nezdenice. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a možností zasílání varovných SMS.
Provozovatelem profilu je obec Nezdenice.

Nivnice - Brodská 900 (Nivnička)

Hlásný profil kat. C ve správě města Uherský Brod se nachází na mostě v obci Nivnice u adresy Brodská 900. Hlásný profil je vybaven hladinoměrem s automatickým odesíláním dat.

Nivnice (Nivnička)

Hlásný profil kat. C bez automatického měření ve správě obce Nivnice se nachází na potoce Nivnička v ř. km 6,054. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na profilu mostu (silnice II/4982) barevně vyznačeny.

Ostrožská Lhota (Okluky)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostě mezi ulicemi Lánová a Podsedka. Profil je vybaven bezkontaktním hladinovým čidlem a vodočetnou latí.
SPA jsou platné pro úsek: obec Ostrožská Lhota. Majitelem a provozovatelem je obec Ostrožská Lhota.

Ostrožská Nová Ves (Chylický potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn u rybníka Gramanec v místě častých vybřežení z koryta Chýlického potoka. Profil je vybaven bezkontaktním hladinovým čidlem a vodočetnou latí. Hladinoměr k 09/2020 není funkční a v dohledné době také nebude. Rybník Gramanec, u kterého se nachází vyschl, takže není třeba měřit hladinu vody, která odtéká z rybníka.
SPA jsou platné pro úsek: obec Ostrožská Nová Ves. Majitelem a provozovatelem je obec Ostrožská Nová Ves.

Osvětimany nad přehradou (Hruškovice)
Hlásný profil kat. C je umístěn na severu městyse Osvětimany na mostě U Cikánova. Profil je osazen automatickým hladinovým čidlem s dálkovým přenosem dat.
SPA jsou platná pro úsek: městys Osvětimany. Majitelem a provozovatelem je městys Osvětimany.
Osvětimany pod přehradou (Klimentský potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn v severní části Osvětiman na mostě u koupaliště při soutoku s Hruškovicí. Profil je osazen automatickým hladinovým čidlem s dálkovým přenosem dat.
SPA jsou platná pro úsek: městys Osvětimany. Majitelem a provozovatelem je městys Osvětimany.

Pašovice (Holomňa)

Profil je umístěn na opěrné zdi pod mostem silnice č. III/49714, pravý břeh. Platný je pro obce Pašovice, Prakšice a Drslavice.

Pitín (Olšava)

Automatický ultrazvukový hladinoměr je umístěn na mostě (u domu č.p. 80).

Podhradní Lhota (Juhyně)

Hlásný profil  Podhradní Lhota (Juhyně) se nachází v obci Podhradní Lhota na mostní konstrukci silnice č. III/01866. Jedná se o vodoměrnou lať. Profil monitoruje hlídková služba obce.

Podhradní Lhota (Škvořatina)

Hlásný profil se nachází na toku Škvořatina v lokalitě nad Kameníkovým. Vodní stav se měří ode dna toku.

Polešovice (Polešovický potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn v jihovýchodní části intravilánu městyse na propustku pod silnicí. Profil je osazen čidlem s automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. SPA jsou platná pro úsek: městys Polešovice. Provozovatelem je městys Polešovice.

Poličná (Loučka)

Hladinoměrná stanice Poličná se nachází na přemostění přes vodní tok Loučka, blízko č. p. 2 (ř. km 1,197). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Obec dále varuje město Valašské Meziříčí, které se nachází na toku Loučka pod obcí a ORP Valašské Meziříčí.

Poličná (Loučka) - lať 1

Vodočetná lať Poličná se nachází na přemostění přes vodní tok Loučka, blízko č. p. 7. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Valašské Meziříčí, které se nachází na toku Loučka pod obcí a ORP Valašské Meziříčí.

Poličná (Loučka) - lať 2

Vodočetná lať Poličná se nachází na přemostění přes vodní tok Loučka, levobřežní opěrná zeď před mostem silnice II/150, ř. km. 1.413. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje město Valašské Meziříčí, které se nachází na toku Loučka pod obcí a ORP Valašské Meziříčí.

Polichno (Luhačovický potok)

Hlásný profil kat. B v podobě limnigrafické stanice ve správě Povodí Moravy, s. p. se nachází na levém břehu Luhačovického potoka ve stejnojmenné obci mezi lávkou pro pěší a silničním mostem.

Popov (Vlára)

Hlásný profil kat. C ve správě Povodí Moravy, s. p.  se nachází na levém břehu řeky Vláry na říčním kilometru 9,74. 

Přečkovice (Kladenka)

Hlásný profil kat. C ve správě města Bojkovice se nachází na toku Kladenka v ř. km 7,354. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou umístěny na mostku na místní komunikaci, návodní strana, LB. I. SPA - stav bdělosti je vyznačen na profilu mostu zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení je vyznačen barvou červenou.

Přílepy (Mojena)

Hlásný profil kategorie C v obci Přílepy na vodním toku Mojena se nachází na hospodářském mostku v jihovýchodní části obce pod silnicí do Lukovečku u č.p. 190. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Přílepy. Obec dále varuje Martinice, Zahnašovice, Chrásťany a Tlumačov, které se nachází na toku Mojeny pod obcí a město Holešov (ORP).

Racková (Racková) - MIMO PROVOZ

Hladinoměrná stanice je umístěna na lávce pro pěší vedle silničního mostu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Racková. Obec dále varuje obce Mysločovice a Lechotice, které se nachází na toku Racková pod obcí Racková a město Zlín (ORP).

Rajnochovice (Juhyně)

Jedná se o hlásný profil kategorie B ve správě ČHMÚ Ostrava. Profil je umístěn v jižní části obce Rajnochovice, vlevo od silnice (za mostkem přes Rosošný potok), směrem na místní část Sochová, na levém břehu Juhyně, cca 30 m nad ústím Rosošného potoka. Jeho platnost SPA je pro úsek toku od obce Košovy po Podhradní Lhotu.

Rataje (Popovický p.)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Rataje je umístěna na mostní konstrukci nedaleko zemědělského družstva v části Popovice.

Ratiboř - hřiště (Ratibořka)

Hladinoměr je lokalizován v horní části obce na silničním mostě u fotbalového hřiště. Provozovatelem profilu je obec Ratiboř.

Ratiboř - obecní úřad (Ratibořka)

Hladinoměr je umístěn na silničním mostě u obecního úřadu pod soutokem s Kateřinkou. Provozovatelem je obec Ratiboř.

Rožnov pod Radhoštěm (požární nádrž)
Rožnov pod Radhoštěm (Rožnovská Bečva)

Hlásný profil kategorie B, který je ve správě ČHMÚ Ostrava, se nachází na mostě u ČS PHM v blízkosti Tesly, na pravém břehu Rožnovské Bečvy. Platnost SPA je pro úsek toku Horní Bečva - Rožnov pod Radhoštěm.

Sazovice (Racková)

Automatické hladinoměrné čidlo se nachází na toku Racková na ř. km 3,97. Je umístěno na konstrukci kovové pěší lávky u domu č.p. 2. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Sazovice, informace předává povodňovým orgánům obce Tečovice a ORP Zlín.

Sazovice (Racková) - lať

Hlásný profil se nachází na mostní konstrukci místní komunikace a je vybavený vodočetnou latí a třemi barevnými značkami SPA.

Seninka (Seninka)

Vodočetná lať pro vizuální kontrolu výšky hladiny je umístěna na vodním toku Seninka na břehové zdi na mostě u č. p. 78. Provozovatelem je obec Seninka.

Slavkov (Zlejšovský p.)

Hlásný profil kategorie C je umístěn ve středu obce Slavkov na mostě silnice č. 05417 přes Zlejšovský potok. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Slavkov. Obec dále varuje obec Dolní Němčí, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Uherský Brod).

Slopné - č. p. 22 (Horní Olšava)

Hladinoměr kat. C ve formě barevných značek se nachází v centru obce Slopné, na mostě přes Horní Olšavu u č. p. 22. Správcem je obec Slopné.

Slopné (PP Luhačovického potoka)

Hladinoměr kat. C ve formě barevných značek se nachází na kamenné zdi pod propustkem silnice III. třídy č. 4921 v severovýchodní části obce Slopné. Správcem je obec Slopné.

Slopné - u rybníčku (Horní Olšava)

Hladinoměrné čidlo kat. C a vodočetná lať se nachází u rybníku ležícího na vodním toku Horní Olšava, v severní části obce Slopné. Provozovatelem je obec Slopné.

Slušovice HP C1 SL (Dřevnice)

Hladinoměr se nachází u mostu 4915-5..1 přes Dřevnici v centru vedle kruhového objezdu. Hladinoměr je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server obce.

Spytihněv (Morava)

Hlásný profil kat. A je umístěn na pravém břehu Moravy, cca 200 m pod jezem. Úsek platnosti SPA je stanoven od území obce Spytihněv až do obce Veselí nad Moravou. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

Staré město - HP C3 SM (Salaška)

Hlásný profil kat. C je umístěn v severozápadní části intravilánu města na silničním mostě na ul. Tovární. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platná pro úsek: celé město Staré Město. Majitelem a provozovatelem je město Staré Město.

Strání (Klanečnice)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostě místní komunikace naproti nákupního střediska, vzdušná strana, pravý břeh. Profil provozuje obec Strání.

Střelná (Střelenka)

Hlásný profil kat. C s automatickým přenosem dat je umístěn na mostě u č. p. 127 v obci Střelná. O kousek dál na toku je instalována vodočetná lať bez automatického přenosu dat, která byla využívána do roku 2019. Provozovatelem hladinoměru je obec Střelná.

Stříbrnice - HP C17 ST (Medlovický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihovýchodní části obce na mostě nad hřištěm u domu č. p. 254. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů.
SPA jsou platné pro úsek: celá obec Stříbrnice. Majitelem a provozovatelem stanice je obec Stříbrnice.

Suchá Loz (Nivnička)

Hlásný profil kat. C bez automatického měření ve správě obce Suchá Loz se nachází na potoce Nivnička v ř. km 13,173. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou barevně vyznačeny na schůdkách kamenného stupně na PB. I. SPA - stav bdělosti je vyznačen na schodech zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení je vyznačen barvou červenou.

Sv. Štěpán (Vlára)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě města Brumov-Bylnice se nachází na mostě přes Vláru v místní části Svatý Štěpán. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Brumov-Bylnice. Město dále varuje obec Horné Srnie (SK), která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Valašské Klobouky).

Šanov (Rokytenka)

Hlásný profil kategorie C, který je ve správě obce Rokytnice, se nachází na mostě přes Rokytenku v obci Šanov u č.p. 53.

Štítná nad Vláří - Popov (Zelenský potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn před obcí za soutokem Vápenického a Zelenského potoka. Profil je vybaven ultrazvukovým hladinoměrem s automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. Provozovatelem je obec Štítná nad Vláří - Popov.

Šumice (Olšava)

Hlásný profil kat. C se nachází v centrální části intravilánu obce na mostě silnice č. II/495. Ultrazvukové čidlo vodní hladiny je umístěno na spodní kovové konstrukci betonového mostu.
Provozovatelem stanice je obec Šumice

Tichov (Tichovský potok)

Automatické hladinoměrné čidlo se nachází na Tichovském potoce na propustku pod silnicí v obci Tichov.

Traplice - HP C10 TRA (Jankovický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v severozápadní části obce na okraji intavilánu u domu č. p. 421. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem dat.
SPA jsou platné pro úsek: celá obec Traplice. Majitelem a provozovatelem profilu je obec Traplice.

Třebětice (Rusava)

Hlásný profil kategorie C se nachází na Rusavě v místě soutoku s jejím levostranným přítokem. Hlásný profil je vybaven hladinoměrem s automatickým přenosem dat. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

Tupesy - Uherské Hradiště - HP C7 TU (Zlechovský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru obce na mostní konstrukci blízko kostela. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů.
SPA jsou platná pro úsek: celá obec Tupesy (následně Zlechov a Kostelany). Majitelem a provozovatelem profilu je obec Tupesy.

Uh. Brod – náměstí 1. máje (Vinohradský potok)

Hlásný profil kat. C bez automatického měření ve správě města Uherský Brod. Udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na vtoku do zatrubněného úseku pod náměstím 1.máje, na levém břehu barevně vyznačeny.

Uh. Brod – Újezdec (Hořenůšek)

Hlásný profil kat. C bez automatického měření ve správě města Uherský Brod. Udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na vtoku do zaklenutého úseku potoka, slepá ulice (v pokr.ul. U Zbrojnice), na pravém břehu barevně vyznačeny. I. SPA - stav bdělosti je vyznačen na profilu mostu zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení je vyznačen barvou červenou.

Uh. Brod – Újezdec (Luhačovický potok)

Hlásný profil kat. C bez automatického měření ve správě města Uherský Brod. Udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na mostu u koliby U Luxů, vzdušná strana, pravý břeh. barevně vyznačeny. I. SPA - stav bdělosti je vyznačen na profilu mostu zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení je vyznačen barvou červenou.

Uherský Brod – Havřice (Havřický potok)

Hlásný profil kat. C bez automatického měření ve správě města Uherský Brod se nachází na toku Havřický potok v ř. km 1,35, na vtoku do zaklenutého úseku („Beneše“) pod ZD na pravém břehu. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na vtoku do zaklenutého úseku („Beneše“) pod ZD, PB barevně vyznačeny.

Uherský Brod – jez (Olšava)

Hlásný profil kat. C ve správě Povodí Moravy, s. p. se nachází na tělesu jezu Těšov, levý břeh. Manipulace s klapkami při dosažení SPA (SPA v m n.m.!). Bez automatického měření.

Uherský Brod (Olšava)

Hlásný profil kat. A se nachází na jihu intravilánu Uherského Brodu asi 50 m za mostem mezi ulicí Bajovec a Kučerovým náměstím na levém břehu.
SPA jsou platné pro úsek: od soutoku s Luhačovickým potokem až po ústí Olšavy do Moravy. Majitelem a provozovatele stanice je ČHMÚ Brno.

Uherský Brod - Újezdec (Olšava - pod soutokem s Luh. p.)

Hlásný profil kat. C ve správě města Uherský Brod se nachází na toku Olšava v ř. km 24,77 pod soutokem s Luhačovickým potokem. Město dále varuje obce Drslavice a Hradčovice ležící po proudu toku Olšava.

Ústí (Senice)

Hlásný profil kat. B se nachází ve střední části obce Ústí na pravém břehu u mostu přes Senici u č. p. 33. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Francova Lhota - ústí do Vsetínské Bečvy. Profil je ve správě ČHMÚ Ostrava.

Valašská Bystřice (Bystřička)

Hladinoměrná stanice kat. C se nachází na přemostění přes vodní tok Bystřička nedaleko obecního úřadu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv o výšce hladiny je obecní úřad. Obec dále varuje obec Bystřička, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Rožnov pod Radhoštěm).

Valašská Bystřice (Leskovec)

Pomocný hlásný profil kategorie C se nachází nedaleko obecního úřadu na toku Leskovec. Profil není osazen vodočetnou latí ani hlásným čidlem, jedná se pouze o pomocný profil. Provozovatelem stanice je obec Valašská Bystřice.

Valašská Polanka (Senice)

Hlásný profil kategorie C se nachází u silničního mostu ve Valašské Polance v říčním kilometru 6,150. Provozovatelem hladinoměru je obec Valašská Polanka. Kóta nuly vodočtu: 382,46 m n. m.

Valašské Meziříčí (Rožnovská Bečva)

Hlásný profil kat. A se nachází ve městě Valašské Meziříčí na toku Rožnovské Bečvy (ř. km 1,40) u jezu v ul. Kupkova. Platnost SPA je od Rožnova pod Radhoštěm po soutok se Vsetínskou Bečvou. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Vápenice (Krátkovský potok)

Značky pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity se nachází na mostě přes silnici č. III/05023, na vzdušné straně, na pravém břehu. Platnost: Vápenice, Starý Hrozenkov. Provozovatelem hladinoměru je obec Vápenice.

VD Bojkovice (Kolelač)

Hlásný profil kat. A se nachází ve východní části katastru Bojkovice, přibližně 50 m pod údolní nádrží na pravém břehu toku Kolelač. Profil je tvořen vodočetnou latí a hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platná pro úsek: Bojkovice - Újezdec (ORP Uherský Brod). Majitelem a provozovatelem je ČHMÚ Brno.

VD Bystřička

Hladinoměrná stanice kat. A se nachází pod hrází VD Bystřička, na levém břehu. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

VD Fryšták (Fryštácký potok)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ. Profil se je umístěn na levém břehu Fryštáckého potoka asi 100 m pod hrází vodního díla Fryšták. Platnost SPA je od VD Fryšták po ústí Fryštáckého potoka do Dřevěnice.

VD Karolinka (Velká Stanovnice)

Hlásní profil kategorie A je umístěn cca 300 m pod hrází VD Karolinka na pravém břehu.

VD Ludkovice (Ludkovický potok)

Hlásný profil kat. A se nachází v severní části obce Ludkovice, 150 m pod hrází vodního díla na levém břehu Ludkovického potoka.
SPA jsou platná pro úsek: Ludkovice - Biskupice. Majitelem a provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

VD Luhačovice (Luhačovický potok)

Hlásný profil kat. A se nachází 120 m pod údolní Luhačovickou přehradou na levém břehu. Profil je osazen vodočetnou latí a hladinoměrným čidlem.
SPA jsou platné pro úsek: VD Luhačovice - Újezdec (ORP Uherský Brod). Majitelem a provozovatelem je ČHMÚ Brno.

VD Luhačovice - přítok (Luhačovický potok)

Hlásný profil kat. C ve správě Povodí Moravy, s. p., se nachází na Luhačovickém potoce u Martincova mlýna (ř. km 16,45), na hranici katastrů Pozlovic a Dolní Lhoty u Luhačovic. 

Velehrad - HP C18 VLHD (Salaška)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části intravilánu na hradícím objektu u rybníka Rákoš přes Salašku. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů.
SPA jsou platná pro úsek: celá obec Velehrad, Modrá a Staré Město. Majitelem a provozovatelem je obec Velehrad.

Veletiny (Olšava)

HP C13 VE je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server obce Veletin. Profil je umístěn na mostu přes Olšavu ve střední části obce. Profil je platný na celém území obce Veletiny.

Velké Karlovice (Vsetínská Bečva)

Hlásný profil kategorie B je umístěn pod mostem přes Vsetínskou Bečvu u kruhového objezdu.

Vidče (Maretka)

Hlásný profil kategorie C - Vidče (Maretka) je umístěn u Obecního úřadu Vidče č. p. 96. Profil není vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem je obec Vidče.

Vizovice (Lutoninka)

Hlásný profil kategorie B je ve správě Povodí Moravy, s. p. a nachází se na pravém břehu Lutoninky u továrny Jelínek.

Platnost SPA profilu: Vizovice - Zlín

Vlčnov (Vlčnovský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na výústí kanalizace nad mostem č. 9 v ulici Ploty (naproti výroby keramiky), pravý břeh. Platnost: Vlčnov, Veletiny.

Vsetín (Vsetínská Bečva)

Hlásný profil kategorie A je umístěn na levém břehu Vsetínské Bečvy pod mostem k továrně MEZ. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Všemina-C5 (Všeminka)

Hlásný profil se nachází na toku Všeminka v jejím 2,084 (8,360) ř. km u č. p. 175 v horní části obce Všemina. Hlásný profil je vybaven ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů. Vlastníkem, provozovatelem a příjemcem varovných zpráv je obec Všemina. Ta poté informuje ORP Vizovice, obce Dešná, Neubuz a město Slušovice.

Všemina-C6 (Všeminka)

Hlásný profil se nachází na toku Všeminka v jejím 6,166 ř. km u č. p. 172 ve střední části obce Všemina. Hlásný profil je vybaven ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů. Vlastníkem, provozovatelem a příjemcem varovných zpráv je obec Všemina. Ta poté informuje ORP Vizovice, obce Dešná, Neubuz a město Slušovice.

Záříčí (Svodnice)

Vodoměrná stanice kat. C ve správě obce Záříčí se nachází na vodním toku Svodnice. Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostku č. 4349-2 přes Svodnici cca 2 km od obce.

Zborovice (Lipina)

Hlásný profil kategorie C Zborovice (Lipina), který je ve správě obce Zborovice, se nachází v blízkosti kulturního domu na mostku přes Lipinu, parc. č. 70, poblíž ulice Sokolská u č.p. 230.

Zlín (Dřevnice)

Hlásný profil kat. A je umístěn v centru města Zlín vedle Fügnerova nábřeží na pravém břehu blízko budovy č. p. 3940.
SPA jsou platné pro úsek: město Zlín až po ústí toku do Moravy. Majitelem a provozovatelem profilu je ČHMÚ Brno.

Zubří (Hodorfský potok)

Hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat se nachází na přemostění přes Hodorfský potok na severu města. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv o výšce hladiny je Městský úřad Zubří. Město dále varuje obec Zašová, která se nachází níže na toku pod městem a dále varuje příslušné ORP (Rožnov pod Radhoštěm).

Zubří (Starozuberský potok)

Hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat se nachází na mostku přes Starozuberský potok. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv o výšce hladiny je Městský úřad Zubří. Město dále varuje obec Zašová, která se nachází níže na toku pod městem a dále varuje příslušné ORP (Rožnov pod Radhoštěm).

Žeranovice (Židelná) - MIMO PROVOZ

Hladinoměrná stanice obce Žeranovice je vybudována na lávce pro pěší na konci obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Žeranovice. Obec dále varuje obce Mysločovice a Lechotice, které se nachází na toku Židelná pod obcí Žeranovice a město Holešov (ORP).