MEDARD - předpověď počasí

Tento projekt je zaměřen na předpověď počasí a kvality ovzduší. V Ústavu informatiky AV ČR jsou provozovány numerické modely počasí a kvality ovzduší. Výstupem předpovědního modelu počasí jsou předpovědi základních meteorologických veličin (atmosférického tlaku, teploty, srážek, oblačnosti, rychlosti a směru větru) s třídenním horizontem.

 

Model kvality ovzduší poskytuje předpovědi koncentrací nejdůležitějších polutantů - přízemního ozonu, oxidů dusíku a prašného aerosolu pro následující den. Předpovědi se vydávají ve formě meteorologických map pro střední Evropu a Českou republiku. Výsledky jsou prezentovány v uživatelsky příjemném prostředí na internetu a jsou využívány veřejností i různými institucemi. Projekt je vyvíjen ve spolupráci s MFF UK a ČHMÚ.

 

zpět
02.03.2018, ser