MINOVA BOHEMIA, s.r.o. - Protipovodňová prevence a sanace škod způsobených velkou vodou

Společnost MINOVA BOHEMIA, s.r.o. se věnuje instalaci preventivních protipovoďnových opatření a sanaci škod způsobených velkou vodou. Používá technologie ke zvyšování odolnosti stavebních konstrukci proti povodním, např. kotvení hornin a valů, utěsňování  a zpevňování protipovoďnových zábran.

 

KOTVENÍ

Předností kotvení je možnost volit velikost, směr a těžiště působení kotevních sil tak, aby po zavedení do soustavy sil působících na horninový masiv nebo stavební objekt zajistily v maximální míře bezpečně a hospodárně jeho stabilitu. Kotevní systémy nabízené společností Minova Bohemia s.r.o. doplňuje kotevní příslušenství, polyesterové lepicí ampule pro upínání tyčových kotev, kotevní směsi na cementové nebo chemické bázi, injekční čerpadla pro jejich dopravu a vrtací technika.

 

UTĚSNĚNÍ

Společnost Minova Bohemia s.r.o. nabízí technologie a materiály pro těsnění průsaků proudící a tlakové vody, pro sanace a opravy typových poruch stavebních konstrukcí, utěsňování horninového masivu a stavebních konstrukcí proti průniku plynu, těsnění dilatačních a pracovních spár, provádění dodatečných rubových izolací a mnoho dalších použití.

 

ZPEVNĚNÍ

V oblasti pozemního stavitelství je zpevnění nedílnou součástí sanací a rekonstrukcí stávajících stavebních objektů. Moderní postupy a stále dokonalejší sanační materiály jsou schopny výrazně zlepšit přetvárné charakteristiky stavebních materiálů, zajistit stabilitu konstrukcí a prodloužit tak životnost staveb. Společnost Minova Bohemia s.r.o. dodává pro uvedené technologie chemické injekční materiály, injekční materiály na bázi cementu a injekční příslušenství určené pro jejich aplikaci.

 

Více informací naleznete na stránkách společnosti MINOVA BOHEMIA, s.r.o.