Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území městysu Polešovice je při povodni ohrožováno zhruba 21 obytných budov, v nichž bydlí zhruba 66 obyvatel, z toho 10 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Při povodni významného rozsahu je dále potenciálně ohroženo 48 budov, které obývá 235 obyvatel. »
Ohrožené objekty na území městysu Polešovice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru městysu se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Ohrožující objekty na území městysu Polešovice
Kontaminovaná místa na území městysu Polešovice

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu městysu. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem městysu jejich vlastníci.

Povodňový orgán městysu potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem městysu Polešovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadě městysu Polešovice u předsedy povodňové komise městysu.