Povodí Moravy, s. p.

Povodí Moravy, s.p. je státní podnik se sídlem v Brně. Byl založen v roce 1966. Jeho náplní je správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Moravy. Jeho zakladatelem je Ministerstvo zemědělství. Podnik je rozdělen na tři závody: Závod Dyje, Závod Horní Morava a Závod Střední Morava.

 

Oficiální webové stránky: www.pmo.cz

 

Kontakty

 

Užitečné odkazy:

 

Závod Dyje

 • Tento závod spravuje území o rozloze 8 666 km2.
 • Stará se mimo jiné o 5 534 kilometrů významných vodních toků nacházejících se v povodí řeky Dyje. To je tvořeno zejména povodími řek Svratka, Svitava, Jevišovka, Jihlava, Oslava, Moravská Dyje, Rokytná a částmi povodí Litavy a Kyjovky. 
 • Závod se rozkládá na území Jihomoravského kraje, kraje Vysočina, Jihočeského kraje a Pardubického kraje.
 • Organizačně jej tvoří sedm provozů: Blansko, Brno, Bystřice nad Pernštejnem, Dačice, Jihlava, Náměšť nad Oslavou, Znojmo.
 • Spravuje také 13 přehrad: Vranov, Brno, Vír I a II, Znojmo, Mostiště, Hubenov, Letovice, Nová Říše, Landštejn, Boskovice, Výrovice a Jevišovice.
 • Do jeho působnosti spadá i 90 jezů a 75 menších vodních nádrží.
 • Sídlo závodu Dyje je v Náměšti nad Oslavou, Husova 760.

 Závod Dyje

Závod Horní Morava

 • Tento závod spravuje území o rozloze 6367 km2. Jeho povinností je udržovat přes 3 731 km významných vodních toků.
 • Stará se o toky nacházející se v povodí řeky Moravy od pramene po most Bezměrov. Toto území je tvořeno povodími významných vodních toků jako jsou zejména Bečva, Moštěnka, Valová, Třebůvka, Jevíčka, Moravská Sázava, Oskava, Desná a Branná. 
 • Závod zasahuje na území 5 krajů – Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický. 
 • Tvoří jej čtyři provozy: Olomouc, Přerov, Šumperk, Valašské Meziříčí.
 • Spravuje také 6 významných nádrží. Mezi nejvýznamnější patří vodní díla: Bystřička, Plumlov, Horní Bečva a vodárenská nádrž Karolinka.
 • Závod Horní Morava se také stará se o 30 malých vodních nádrží, 61 jezů a 32 stupňů.
 • Sídlo závodu Horní Morava je v Olomouci, v ulici U Dětského domova.

 Závod Horní Morava

Závod Střední Morava

 • Tento závod spravuje území o rozloze 6 100 km2. Jeho povinností je udržovat přes 3 808 km významných vodních toků.
 • Stará se o toky nacházející se v povodí řeky Moravy od mostu Bezměrov po soutok s Dyjí. Toto území je tvořeno povodími významných vodních toků jako jsou zejména Dřevnice, Olšava, Haná, Radějovka, Velička a část povodí Litavy a Kyjovky. 
 • Závod se rozkládá na území Zlínského a Jihomoravského kraje.
 • Tvoří jej sedm provozů: Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Zlín, Koryčany, Břeclav, Dolní Věstonice, Vodní cesty.
 • Spravuje také významné vodní díla jako například Nové Mlýny I, II, III, Luhačovice, Fryšták, Koryčany, Slušovice, Ludkovice, Bojkovice, Opatovice. 
 • Obhospodařuje také 38 jezů. Největší jsou ve Spytihněvi, Nedakonicích, Bělově, Kunovském lese, Kroměříži, Uherském Ostrohu, Hodoníně, Vnorovech či Veselí nad Moravou.
 • Provoz Vodní cesty se stará o průplav Otrokovice – Rohatec tzv. Baťův kanál. 
 • Sídlo závodu Střední Morava je v Uherském Hradišti, na Moravním náměstí 766.

 Závod Střední Morava

zpět
02.03.2018, ser