POVODŇOVÝ PLÁN obce Benátky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/Ja/18/29125; ze dne 23. 07. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí
Č. j.: MěÚ Litomyšl 72572/2018/; ze dne 10. 08. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 26. 06. 2019
offline verze 26. 06. 2019
digitalizovaná verze 26. 06. 2019
databáze POVIS 26. 06. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i