POVODŇOVÝ PLÁN obce Bernartice nad Odrou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 06877/922/45, 15/2015; ze dne 21. 05. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Nový Jičín, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/44839/2015; ze dne 19. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 02. 2024
offline verze 22. 02. 2024
digitalizovaná verze 22. 02. 2024
databáze POVIS 22. 02. 2024
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i