POVODŇOVÝ PLÁN obce Bohuňovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM27802/2015-219/Ju; ze dne 09. 07. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouc, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/197866/2015/OCHR/Fal; ze dne 16. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 11. 2019
offline verze 19. 11. 2019
digitalizovaná verze 19. 11. 2019
databáze POVIS 19. 11. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i