POVODŇOVÝ PLÁN obce Bory

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM021205/2015-219/To; ze dne 17. 06. 2015
Lesy České Republiky, s.p.
Č. j.: LCR 952/001671/2015; ze dne 23. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Velké Meziřící, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/37257/2015 /5285/2015; ze dne 15. 12. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 23. 11. 2018
offline verze 23. 11. 2018
digitalizovaná verze 23. 11. 2018
databáze POVIS 23. 11. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003340.00403
end _require8.0E-50.00411
starting _initRouter1.0E-50.00413
finishing _initRouter0.047890.05202
starting init0.00460.05662
finishing init0.054960.11158
starting postDispatch0.021710.13329
finishing postDispatch0.790930.92421
finish2.0E-50.92423