POVODŇOVÝ PLÁN obce Bratřejov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-28930/2019/5419; ze dne 19. 07. 2019
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/003857/2019; ze dne 19. 07. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vizovice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUVIZ 012077/2019; ze dne 14. 08. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 25. 09. 2019
offline verze 25. 09. 2019
digitalizovaná verze 25. 09. 2019
databáze POVIS 25. 09. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i