POVODŇOVÝ PLÁN obce Březina

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-35169/2019/5419; ze dne 20. 08. 2019
Lesy ČR, státní podnik
Č. j.: LCR952/00003484/2019; ze dne 09. 08. 2019
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
MěÚ Tišnov - Odbor životního prostředí
Č. j.: MUTI 36676/2019/OŽP/S1; ze dne 14. 10. 2019
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 09. 10. 2019
offline verze 09. 10. 2019
digitalizovaná verze 09. 10. 2019
databáze POVIS 09. 10. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i