POVODŇOVÝ PLÁN obce Březno

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Ohře, státní podnik, závod Chomutov
Č. j.: POH/13480/2018-2/201100; ze dne 09. 04. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Chomutov, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad
Č. j.: MMCH/46434/2018; ze dne 26. 04. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 04. 2018
offline verze 30. 04. 2018
digitalizovaná verze 30. 04. 2018
databáze POVIS 30. 04. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i