POVODŇOVÝ PLÁN obce Březová

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 11509/922/45.23/2014; ze dne 24. 03. 2016
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/003434/2014; ze dne 13. 04. 2016
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Vítkov, Odbor vnitřní správy
Č. j.: MUVI 23890/2014 ; ze dne 11. 05. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 08. 2020
offline verze 12. 08. 2020
digitalizovaná verze 12. 08. 2020
databáze POVIS 12. 08. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i