POVODŇOVÝ PLÁN města Bruntál

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR951/001818/2018; ze dne 16. 05. 2018
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: POD/05664/2018/922/45.03; ze dne 16. 04. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL - Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství
Č. j.: MUBR/38453-18/pro - OŽP-pro_451/2018/pro; ze dne 12. 06. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 19. 03. 2018
offline verze 19. 03. 2018
digitalizovaná verze 19. 03. 2018
databáze POVIS 19. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i