POVODŇOVÝ PLÁN obce Budkov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM-16058/2018/5419; ze dne 20. 07. 2018
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/003094/2018; ze dne 18. 07. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Moravské Budějovice, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUMB/OŽP/29097/2018; ze dne 17. 12. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 15. 12. 2020
offline verze 15. 12. 2020
digitalizovaná verze 15. 12. 2020
databáze POVIS 15. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i