POVODŇOVÝ PLÁN obce Bukovany

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/001017/2015; ze dne 16. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Olomouce, Odbor ochrany
Č. j.: SMOL/120129/2015/OCHR/Fal; ze dne 08. 06. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 01. 03. 2021
offline verze 01. 03. 2021
digitalizovaná verze 01. 03. 2021
databáze POVIS 01. 03. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001620.00162
starting _require0.040160.04177
end _require0.000140.04191
starting _initRouter2.0E-50.04194
finishing _initRouter0.097330.13926
starting init0.015260.15452
finishing init0.072770.22729
starting postDispatch0.033790.26108
finishing postDispatch1.208791.46987
finish2.0E-51.46989