POVODŇOVÝ PLÁN obce Bukovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Labe
Č. j.: LCR953/1000907/2017; ze dne 17. 01. 2018
Povodí Labe, státní podnik
Č. j.: VHD/17/56187; ze dne 04. 01. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Náchod, Odbor životního prostředí
Č. j.: MUNAC13465/2018/ŽP; ze dne 22. 02. 2018
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 06. 03. 2018
offline verze 06. 03. 2018
digitalizovaná verze 06. 03. 2018
databáze POVIS 06. 03. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i